• Forsiden»
  • Studentleder Karoline er skuffet over statsbudsjettet

Studentleder Karoline er skuffet over statsbudsjettet

Studentleder Karoline er skuffet over budsjettet FOTO

Regjering fortsetter å kutte og effektivisere i universitetssektoren. Studentene er taperne, mener studentleder Karoline Lie.


For 2021 foreslår regjeringen å opprette flere studieplasser.  Flere studieplasser krever også at universitetene har en sterk administrasjon og fellestjeneste til å takle den studentmassen som kommer. Med ABE-kutt på ytterligere 0,5% ble det allerede i fjor varslet at dette nå kom til å gå ut over det faglige. Dette bekymrer studentleder Karoline Lie som mener at studentene blir taperen av at denne reformen.

Nå mer enn før ser vi at studentene er avhengige av høy faglig kvalitet på utdanningene sine. Studentene er presset. De sitter i mye større grad alene med studiene sine og de nye studentene kjenner i mye mindre grad enn tidligere sine medstudenter. Dette setter et enda høyere krav til høy faglig kvalitet for at studentene skal trives, nå læringsutbytter, og ikke minst komme seg gjennom studiene med gode resultater. Samfunnet er tjent med at studentene lykkes med studiene sine. For at de faglig ansatte skal kunne mest mulig av sin tid på fag og utdanning, er vi avhengig av en sterk administrasjon og fellestjeneste på universitetet, sier studentleder Karoline Lie. Vi ønsker å lette byråkrati, men for en stor andel av de nye universitetene som Universitetet i Sørøst-Norge som allerede har en lett administrasjon, ser vi at dette nå i for stor grad vil gå ut over studentene. Ostehøvelkuttene må derfor nå stoppes før de kutter i studentene også. Alle undersøkelser viser at studentene har behov for alle de støtteapparatene rundt seg, sier hun. 

Vi er enige med statsråd Asheim at det må satses mer på forskning, men det må ikke gå på bekostning av grunnutdanningene og studentene våre. Forskningen må sikres og i større grad være studentnær og skape vekst og engasjement på universitetene, i arbeidslivet og i næringslivet, sier studentleder.

- Studentene er en ressurs for mange, og denne ressursen må ikke bli glemt.

Regjeringen innførte i 2015 en Avbyråkratisering- og effektiviseringsreform (ABE) som en fast del av budsjettarbeidet. Målet var økt effektiv bruk av fellesskapets ressurser ved krav om mindre byråkrati. Kuttene er satt til 0,5% av driftsutgifter som bevilges over statsbudsjettet. www.regjeringen.no