• Forsiden»
  • Studentdemokratiet om koronaviruset (oppdateres)

Studentdemokratiet om koronaviruset (oppdateres)

Studentdemokratiet vurderer fortløpende hvilke tiltak som kreves

Studentdemokratiet i Sørøst-Norge (SDSN) tar proaktive tiltak i samarbeid med Universitetet i Sørøst-Norge i forbindelse med spredningen av koronaviruset.


Siste fra USN.no/korona

For den nyeste informasjonen: Klikk på linken.


Tiltak iverksatt på USN:
 

Undervisning og veiledning:

  • All campusbasert undervisning på USN er avlyst torsdag 12. og fredag 13. mars. Digital undervisning går som planlagt.  Avlysningen gjelder også obligatorisk undervisning.
  • Fra mandag 16. mars skal undervisning og veiledning gjennomføres digitalt. Hvis dette ikke er mulig, skal undervisningen avlyses. Dette gjelder fram til etter påske (til og med mandag 13. april). Ny vurdering vil bli gjort før påske.

Campus er stengt for studenter

USNs campuser er nå fysisk stengt for studenter. USN ønsker at studenter som har et særlig behov, skal få en begrenset tilgang til campus, og vil legge til rette for følgende grupper fra mandag 16. mars:

  • Studenter som bor i studenthybler på campus
  • Studenter som ikke har tilgang til internett hjemme
  • Internasjonale studenter som velger å ikke reise hjem, men som blir i Norge.

Vi kommer tilbake med nærmere opplysninger om dette.

Praksisundervisning

Barnehager og skoler er stengt. Praksisundervisning for barnehagelærer- og lærerstudenter er derfor innstilt – også i skoler- og barnehager som delvis er åpne. Studenter i helse- og sosialfag som er i praksis, gjennomfører praksisperioden sin, og følger de retningslinjer som praksisstedet har. Kommende praksisperioder innenfor helse- og sosialfag utsettes inntil videre. 


Internasjonale studenter

USN-studenter som er på utveksling i utlandet, anmodes om å reise hjem så raskt som mulig. USN vil dekke merutgiftene som dette påfører studentene. Internasjonale studenter som er på utveksling hos USN, blir anmodet om å reise hjem. De som ønsker å bli, blir fulgt opp. Internasjonal seksjon ivaretar kontakten med internasjonale studenter og norske studenter på utveksling.

 

 


Denne uken kom beskjeden flere forventet: Studentdemokratiets øverste beslutningsorgan, semestermøtet, er utsatt på ubestemt tid grunnet den pågående situasjonen med koronaviruset.

Studentleder Kim Andrew Hellevammen sier dette er et av flere tiltak som USN og SDSN har kommet frem til i fellesskap.

“Noen av tiltakene er at vi oppfordrer til at alle møter gjennomføres digitalt og ikke fysisk. Dette inkluderer studentrådsmøter, campusstyremøter og andre møter i studentdemokratiet.”

 

Her kan du lese de siste tiltakene USN har innført for å hindre spredning.

 

Ta vare på hverandre


Studentlederen er bekymret for at mange studenter opplever situasjonen som uoversiktlig og krevende med tanke på studier. Han forsikrer om at studentdemokratiet er i tett dialog med USN om de tiltakene som treffes.

"Vi har videreformidlet til USN studentenes bekymringer rundt praksis, eksamen og gjennomføringen av studiet sitt. Vi forstår bekymringer og har stilt tydelige krav om studentene ikke må rammes unødig av denne situasjonen. Vi opplever å bli hørt på dette, men ber likevel studenter ha tett dialog med sine tillitsvalgte på studiet og på campus.”
 

Han legger til at mange opplever generell usikkerhet og frykt for situasjonen.

“Jeg håper studentene støtter hverandre og backer hverandre opp. Vi er et stort og godt studentmiljø ved USN som vil hverandre godt. Nå må vi ta vare på hverandre.”

Diskuterer valget og semestermøtet

Blant utfordringene studentdemokratiet nå står overfor er at semestermøtet fasiliterer valg av nytt arbeidsutvalg, altså leder og nestleder av studentdemokratiet fra sommeren av.


Semestermøte skulle også valgt tillitsvalgte til komiteer og styret i studentsamskipnaden på semestermøtet. Også disse valgene skal bli gjennomført før sommeren.

SDSN avventer også når det kommer til vårens semestermøtet og ser på alternative muligheter for dette.

 

 


 

 

Opplæring og overlapp foreløpig på vent


Det er også noen andre prosjekter som er usikre utover våren, blant disse er et opplæringsseminar 25. April med nye tillitsvalgte.

“Vi venter med å avlyse til vi vet mer om hvordan situasjonen utvikler seg. For studentdemokratiet er det viktig å ivareta studentene på USN, og dette har nå førsteprioritet.”

Angående den kommende overlappen bør studenter som skal tre inn i verv etter sommeren avvente beskjeder fra studentdemokratiet.

Avventer beskjed fra NSO og andre organisasjoner
 

Også landsmøtet og formøtet til Norsk studentorganisasjon kan bli rammet av koronautsettelser. Hellevammen sier at medlemmer av delegasjonen til USN skal avvente beskjeder fra NSO.

“Studentdemorkatiet følger nøye med på beskjedene som kommer fra NSO, og vil videreformidle disse så snart vi får dem.” sier han.

Også andre studentorganisasjoner har arrangementer utover våren og studentlederen ber potensielle deltakere fra USN om å være oppmerksomme og bevisste på situasjonen.

“Det beste vi kan gjøre i denne situasjonen er å holde oss oppdatert, og selvfølgelig følge de instruksene som gis fra nasjonale helsemyndigheter og universitetet” avslutter Hellevammen.


 

Mikrobiolog Jörn Klein ved USN forteller om koronaviruset

 

 

 


Mer informasjon
 

 

 

 

Mer informasjon
 

For studenter:

Har du spørsmål om hvordan sykdom eller mistanke om smitte skal håndteres?

Ta kontakt med din studieveileder, foreleser, andre ansatte på USN eller med SSN. De kontakter ledelsen på USN hvis det er nødvendig.

For media:
 

Kontakt Arbeidsutvalget