• Forsiden»
  • Stipendordning i krisepakken: En klar forbedring

Stipendordning i krisepakken: En klar forbedring

Studentleder Kim Hellevammen i SDSN

Studentdemokratiet i Sørøst-Norge er lettet over at krisepakken til studentene som følge av koronasituasjonen vil inneholde en milliard til stipend.


Forrige uke raste Studentdemokratiet mot regjeringens forslag om å utbetale et lån til studenter som senere skulle betales tilbake. Tirsdag kom nyheten om at partiene på stortinget har blitt enige om at en del av lånet skal bli stipend.

Studentleder Kim Hellevammen i Studentdemokratiet i Sørøst-Norge mener dette er et stort steg i riktig retning for studentene:

«En samlet studentstemme har gitt regjeringen og stortinget tydelig beskjed om at den opprinnelige krisepakken til studentene var fullstendig feilslått. Studentene ble den store taperen som skulle betale for sin egen krisepakke gjennom økt lån, og det kunne vi ikke akseptere. Etter at opposisjonen nå har forhandlet med Fremskrittspartiet ser det nå lysere ut, de fortjener alle en stort takk».

Studentlederen mener mange fortjener ros for å ha sikret studentene bedre rammer, men påpeker at det var av stor betydning at studentene selv sa klart ifra gjennom en samlet studentstemme.

Studentlederen er også tydelig  på at studentene ikke er i mål.

«Studentene har blitt hardt rammet av koronapermiteringene. De fleste studenter er avhengig av deltidsjobben for å få endene til å møtes og studiestøtten er ikke god nok til å leve av. Når studenter betaler skatt, men opplever at de blir behandlet som annenrangs arbeidstakere uten rettigheter når krisen kommer så må politikerne ta en ny diskusjon om studiefinansieringen.»

 

Studentdemokratiet skal nå se nøye gjennom detaljene i pakken og ta diskusjonen videre med de øvrige studentene og deres tillitsvalgte på Universitetet i Sørøst-Norge.

 

Kontakt:

Studentleder Kim Hellevammen

Telefon:
   
 91 14 69 04    

Epost:
studentleder@sdsn.no