• Forsiden»
  • Slik blir studentvalget 2019: Tidspunkter og frister

Slik blir studentvalget 2019: Tidspunkter og frister

valget åpner snart
Du kan stille til valg fra 18. februar

Arbeidsutvalget har for alvor begynt arbeidet med studentvalget 2019 og nå er de foreløbige datoene klare. Stiller du til valg?


Kandidatskjema har åpnet!
Klikk her for valgsidene

 Nominasjonsperioden begynner 18 februar. Da kan du lese om de ulike vervene på disse nettsidene og sende inn kandidatskjema. Studentvalget vil foregå på to ulike måter: Urnevalg og valg i Parlamentet.

Verv som velges av studentmassen ved elektronisk stemmegivning, populært kalt "urnevalg" er følgende:

Verv i campusstyret, valgkomiteen og verv i USN sine råd og utvalg, samt USN styret.

Verv som velges av parlamentet:
Arbeidsutvalget, kontrollkomiteen og styrerepresentantene till SSN skal velges av representantene i Parlamentet (PF). Disse vil bli innkalt til intervju og vurdert av valgkomiteen.

 

Det er også mulig å stille etter fristen, men da mister man muligheten til å få valgkomiteens vurderding og bli innstillt til vervet.

 

Viktige frister
 

Frist for å stille til valg
Frist for å sende inn kandidatskjema til valg på USN, SSN og USN er:  17. Mars.
Det er egne frister for universitetsstyret 

Kandidater til AU eller SSN styret vil ikke bli vurdert av valgkomiteen etter denne fristen. For kandiater til campusstyret, råd og utvalg ved USN, styret i USN eller komiteene er denne fristen absolutt.

 


Det er egne frister for valg til universitetsstyret siden dette går samtidig med de øvre valgene til styret.

Fristen for å stille til valg som universitetsstyrerepresentant er 

3. april.
Valgperioden for universitetsstyret er 1-15. mai. 


Valgresultatet for universitetsstyret er planlagt annonsert 16. mai. 

Stemmeperiode i urnevalget:

Valget åpner  25. mars


I denne perioden kan du stemme på den kandidaten du mener bør velges til vervet. Du kan også stemme på deg selv. Det blir link til valget, og kandidatenes kandidatskjema på disse nettsidene.
 

Valget, og muligheten til å stemme i urnevalget, avsluttes 7. april.


Resultatet fra urnevalget vil bli presentert når resultatene er godkjent av USN sitt valgstyre.

 

Parlamentet velger AU og SSN styremedlemmer

12. april sendes andre innkalling til parlamentsmøte hvor valget av AU og SSN representantene finner sted. Her blir innstillingen fra valgkomiteen publisert og offentligjort.

Valgmøtet i parlamentet finner sted 24. april.

 

 

Skal du stille til valg?

 

Følg med på SDSN.no sine nettsider. Mer informasjon om verv, valget og viktig informasjon kommer. 

 

Alle studenter med aktiv og gyldig studierett har stemmerett i studentvalget. Studenter med stemmerett kan også stille til valg.

 

Nominasjonsperioden er tiden du kan stille til valg i SDSN.
I 2019 er dette 18. februar - 17. mars.

 

Stemmeperioden er tiden valget er åpent og du kan avgi din stemme.
I 2019 er dette 25. mars - 7. april


Resultatet av urnevalget vil bli offentligjort i midten av april.
 

Valgkomiteens innstilling til AU, kontrollkomiteen og SSN styret offentligjøres 12. april.
 

Valgmøtet i parlamentet finner sted
24. april.
 

 

Merk at endringer kan forekomme.


Forkortelser:

AU= Arbeidsutvalget

PF= Parlamentet (parlamentsforsamlingen)

KK= Kontrollkomiteen

VK= Valgkomiteen

SDSN= Studentdemokratiet i Sørøst-Norge

SSN= Studentsamskipnaden i Sørøst-Norge

USN= Universitetet i Sørøst-Norge