• Forsiden»
  • Seminar for nyvalgte studenter i styret, nemnder, råd og utvalg.

Seminar for nyvalgte studenter i styret, nemnder, råd og utvalg.

USN inviterer nyvalgte studentrepresentanter i USNs styret, nemnder og utvalg, samt påtroppende AU til opplæringsseminar.


28 Aug

Praktisk informasjon

  • Dato: 28. august 2019
  • Tid: kl. 14.00 - 19.00
  • Sted: Campus Drammen, M15203

  • Påmeldingsfrist: 23. mai 2019

Gratulerer som nyvalgt studentrepresentant! USN inviterer til et seminar for å lære mer om institusjonen, hvordan det er å være representant og hvilke ansvar dette fører med seg. Det vil bli et variert program som legger opp til deltakelse, spørsmål og innspill. 

Kandidater til styret vil kunne melde seg på før valget er gjennomført hvis de ønsker det. Dersom du er valgt som vararepresentant til verv i noen av USN sine råd, nemnder, eller utvalg er du også velkommen.

Utgifter til reise (fra ditt campus)  vil bli refundert av USN.

Velkommen!

Link til påmelding

 

Program
 

Tidspunkt  Aktivitet
14:00 Oppmøte
  Velkommen/introduksjonsrunde/forventningsavklaring
  Styret, nemnder, råd og utvalg ved USN: Hvem gjør hva?
  Pause
  Studentenes rolle i styrer, råd og utvalg: Hva gjør en studentrepresentant?
  Mat
  Studentenes rolle i styrer, råd og utvalg: Ditt ansvar og plikter.
  10 000 vedlegg: Hvordan jobbe som studentrepresentant praktisk og teoretisk.
  Praktiske oppgaver
  Oppsummering av dagen og veien videre
19:00 Program ferdig