• Forsiden»
  • Nå kan du sende inn kandidatskjema

Nå kan du sende inn kandidatskjema

Still til studentvalg 2020
Still til studentvalg 2020

Studentvalget 2020 på Universitetet i Sørøst- Norge er offisielt åpnet. Les om hvilke verv som kan passe for deg.


Kandidatskjema har blitt tilgjengelig, og det er mulig og stille til et eller flere verv. Sett deg gjerne inn i hvilke som kan passe for deg på SDSN sine valgsider.

Verv i studentdemokratiet

Studentdemokratiet i Sørøst-Norge (SDSN) er en selvstendig organisasjon for studentene på USN. Fra og med juli 2019 vil det øverste organet i SDSN være semestermøte, dette vil bestå av samtlige campusstyrer som vil bli valgt i studentvalget. Så dersom du blir valgt til campusstyret vil du også møte i semestermøtet to ganger i løpet av neste studieår.

CS Kongsberg


Vær obs på at dersom du stiller til Studentleder i SDSN (100%) eller nestleder (100%) vil dette kreve permisjon fra studiet og være din hovedbeskeftigelse i studieåret 2020-21 dersom du skulle bli valgt.


Studentleder og nestleder utgjør Arbeidsutvalget i Studentdemokratiet. Disse har ansvaret for den daglige driften av organisasjonen og representerer studentene på ulike arenaer.  AU behandler saker for campusledernes ledergruppe som skal møtes jevnlig og instille til semestermøte. 

Les om alle verv i Studentdemokratiet i Sørøst-Norge (SDSN) her.

 

Verv på USN

Alle verv utlyst fra USN er studentrepresentanter. Dette betyr at du blir et fullverdig medlem av styret, eller i universitetets råd eller utvalg, og dette vervet skal utføres ved siden av studiene. I vervet vil du møte andre studenter, ansatte ved USN og i noen tilfleller eksterne representanter. 

USN sine råd og utvalg har møter flere ganger i semesteret. Noen av disse vervene er honorert. Styret møtes ca seks ganger i året, pluss seminarer og eksterne arrangement.

Sett deg nøye inn i kravene til hvert enkelt verv før du søker.

Råd og utvalg


Dersom du søker skikkethetsnemda må du være student på et studiet under skikkethetsvurdring for å være valgbar. Dette omfatter såkalte menneskenære studier som lærerutdanning og sykepleieutdanning.

Du kan ikke sitte i klagenemda og skikkethetsnemda samtidig. Begge disse utvalgene er også underlagt streng taushetsplikt.

Om du stiller til styret ved USN omfatter dette et stort ansvar og vil kreve en del av deg både når det kommer til møtetid og forberedelse.  Dersom du blir studentrepresentant i styret vil du være en av to studenter (en kvinnelig og en mannlig representant) som representerer hele studentmassen ved USN.

Dersom du får nest flest stemmer i din kategori vil du bli spurt om å bli vararepresentant. Da møter du i de tilfellene studentrepresentanten som fikk flest stemmer ikke kan møte.

Les mer om verv på Universitetet i Sørøst-Norge her.

Styret i Studentsamskipnaden i Sørøst- Norge

Styret i Studentsamskipnaden i Sørøst- Norge er det øverste beslutningsorganet i SSN og tar avgjørelser som skal sikre studentene i Sørøst-Norge en lettere studiehverdag med tanke på helse, bo og spisetilbud.

SSN forvalter studentboliger, bokhandel og helsetilbud for i underkant av 20 000 studenter og som styremedlem her vil du ha et stort ansvar. Styret ledes av en student mens direktøren i SSN er styrets sekretær. Det er både SSN ansatte, studenter og USN ansatte i styret.

Les mer om å bli styremedlem i SSN her.
 


Send meg videre til kandidatskjema

Om studentvalget 2020:

Les vervbeskrivelser til samtlige valg

 

Husk at ditt kandidatskjema blir offentligjort!
(Ikke studentnummer og telefonnummer)

 

Alle studenter med aktiv og gyldig studierett har stemmerett i studentvalget. Studenter med stemmerett kan også stille til valg.


Nominasjonsperioden er tiden du kan stille til valg i SDSN.
I 2020 er dette 6. januar - 2. februar.

Stemmeperioden er tiden valget er åpent og du kan avgi din stemme.
I 2020 er dette 10-23. februar.
 

Resultatet av urnevalget vil bli offentligjort senest 28. februar.


Valg i semestermøte finner sted 21-22. mars.
 

Merk at endringer kan forekomme.

Forkortelser:

AU= Arbeidsutvalget

KK= Kontrollkomiteen

VK= Valgkomiteen

SDSN= Studentdemokratiet i Sørøst-Norge

SSN= Studentsamskipnaden i Sørøst-Norge

USN= Universitetet i Sørøst-Norge


Lykke til! Du er tøff!