• Forsiden»
  • Nå kan du sende inn kandidatskjema

Nå kan du sende inn kandidatskjema

Valget åpner
Fristen for å stille er 17. mars.

Studentvalget 2019 på Universitetet i Sørøst- Norge er offisielt åpnet. Les om hvilke verv som kan passe for deg.


Kandidatskjema har blitt tilgjengelig, og det er mulig og stille til et eller flere verv. Sett deg gjerne inn i hvilke som kan passe for deg på SDSN sine valgsider.

Verv i studentdemokratiet

Studentdemokratiet i Sørøst-Norge (SDSN) er en selvstendig organisasjon for studentene på USN. Fra og med juli 2019 vil det øverste organet i SDSN være semestermøte, dette vil bestå av samtlige campusstyrer som vil bli valgt i studentvalget. Så dersom du blir valgt til campusstyret vil du også møte i semestermøtet to ganger i løpet av neste studieår.

CS Kongsberg


Vær obs på at dersom du stiller til Studentleder i SDSN (100%) eller nestleder (100%) vil dette kreve permisjon fra studiet og være din hovedbeskeftigelse i studieåret 2019-20 dersom du skulle bli valgt.


Studentleder og nestleder utgjør Arbeidsutvalget i Studentdemokratiet. Disse har ansvaret for den daglige driften av organisasjonen og representerer studentene på ulike arenaer.  AU behandler saker for campusledernes ledergruppe som skal møtes jevnlig og instille til semestermøte. 

Les om alle verv i Studentdemokratiet i Sørøst-Norge (SDSN) her.

 

Verv på USN

Alle verv utlyst fra USN er studentrepresentanter. Dette betyr at du blir et fullverdig medlem av styret, eller i universitetets råd eller utvalg, og dette vervet skal utføres ved siden av studiene. I vervet vil du møte andre studenter, ansatte ved USN og i noen tilfleller eksterne representanter. 

Merk at det er egne frister for valg til universitetsstyret. 

USN sine råd og utvalg har møter flere ganger i semesteret. Noen av disse vervene er honorert. Styret møtes ca seks ganger i året, pluss seminarer og eksterne arrangement.

Sett deg nøye inn i kravene til hvert enkelt verv før du søker.

Råd og utvalg


Dersom du søker skikkethetsnemda må du være student på et studiet under skikkethetsvurdring for å være valgbar. Dette omfatter såkalte menneskenære studier som lærerutdanning og sykepleieutdanning.

Du kan ikke sitte i klagenemda og skikkethetsnemda samtidig. Begge disse utvalgene er også underlagt streng taushetsplikt.

Om du stiller til styret ved USN omfatter dette et stort ansvar og vil kreve en del av deg både når det kommer til møtetid og forberedelse.  Dersom du blir studentrepresentant i styret vil du være en av to studenter (en kvinnelig og en mannlig representant) som representerer hele studentmassen ved USN.

Dersom du får nest flest stemmer i din kategori vil du bli spurt om å bli vararepresentant. Da møter du i de tilfellene studentrepresentanten som fikk flest stemmer ikke kan møte.

Les mer om verv på Universitetet i Sørøst-Norge her

Styret i Studentsamskipnaden i Sørøst- Norge

Styret i Studentsamskipnaden i Sørøst- Norge er det øverste beslutningsorganet i SSN og tar avgjørelser som skal sikre studentene i Sørøst-Norge en lettere studiehverdag med tanke på helse, bo og spisetilbud.

SSN forvalter studentboliger, bokhandel og helsetilbud for i underkant av 20 000 studenter og som styremedlem her vil du ha et stort ansvar. Styret ledes av en student mens direktøren i SSN er styrets sekretær. Det er både SSN ansatte, studenter og USN ansatte i styret.

Les mer om å bli styremedlem i SSN her
 


Send meg videre til kandidatskjema

Om studentvalget 2019:
 

Les om alle verv her


Alle studenter med aktiv og gyldig studierett på USN kan stille til valg.

 

Fyll ut kandidatskjema her


Viktige datoer:

Nominasjonsperioden er tiden du stiller til valg.
I 2019 er dette 17. februar - 17. mars.

 

Stemmeperioden er tiden valget er åpent og du kan avgi din stemme.
Dette er 25. mars - 7. april.


Stiller du til campusstyret, USN sine råd og utvalg, eller til universitetsstyret, vil ditt kandidatskjema bli offentligjort når stemmeperioden begynner.
 

Fristen for å stille til valg som universitetsstyrerepresentant er 
3. april.

Valgperioden for universitetsstyret er 1-15. mai. 
 

Nominasjonsperioden til styret avsluttes 3. april.

Valgresultatet for universitetsstyret er planlagt annonsert 16. mai. 

Resultatet av urnevalget vil bli offentligjort i midten av april.


For valg i Parlamentet:
 

Parlamentet velger kandidater til Arbeidsutvalget, Kontrollkomiteen, Valgkomiteen og styremdlemmer i Studentsamskipnaden (SSN).

Kandidater som sender inn sitt kandidatskjema innen fristen vil bli kalt inn av valgkomiteen for intervju.
 

Valgkomiteens innstilling offentligjøres 12. april.
 

Valgmøtet i parlamentet finner sted 24. april.
 

 

Hold deg oppdatert på SDSN.no i tilfelle endringer.

Lykke til!