Med hjerte for studenthelse

Karoline Lie FOTO

Karoline Lie gleder seg til å jobbe med studentenes trivsel på fulltid gjennom vervet som nestleder i Studentdemokratiet.


Karoline Lie har vært studentrådsleder for helse og sosialfag (HS) ved campus Vestfold de to siste årene. En av hennes hjertesaker gjennom dette arbeidet har vært studenters trivsel; både gjennom studieforløpet og i hverdagen rundt.

"Å være student er jo ikke bare noe du er mellom 8 og 16 på campus, men det påvirker hele livet ditt. Vi må derfor se på alt dette når vi ser på studentenes trivsel", sier Karoline.

Hun har gjennom sitt verv sett hvor tøft både egen og andres studiehverdag kan være. Fra å se enkelte studenters historier ser man fort et mønster med gjentakende problematikk. Resultatene fra SHOT (Studentenes helse- og trivselsundersøkelse) september 2018 bekrefter problematikken.

Men tallene viste seg å være enda værre enn først antatt.

"Jeg, som alle andre, ble veldig sjokkert over hva undersøkelsen viste. Og dette motiverte meg til å fortsette arbeidet, også ut over bare mitt fakultet. Dette var noe som måtte settes på dagsordnen på mange flere nivåer."

Fokus på studenthelse
Karoline, sammen med flere andre engasjerte studentpolitikere, har gjennom det siste året arbeidet for å gjøre arbeidet med studenttrivsel synlig, og å sette trivsel og psykisk helse på dagsordnen.

"Fra å delta i arbeidsgrupper til møter med diverse ledere, og å skrive resolusjoner for SDSN, har jeg forsøkt å nå flere nivåer med arbeidet. Mitt mål var at vi både skulle jobbe langsiktig med store planer, og samtidig iverksette tiltak som man kunne se resultater av med en gang.".

Hun ble etterhvert så engasjert i dette arbeidet, at hun bestemte seg for å ta en pause fra studiene for å drive med studentpolitikk på heltid. Hun skal fra 1. juli sitte som nestleder i SDSNs arbeidsutvalg og lover å holde på fokuset med studenthelse. "God psykisk helse, og trivsel ved studiet vil kunne føre til høyere studiemestring. Forhåpenligvis, i det lange løp, også bedre resultater. Jeg håper derfor at universitetet skal ta et større ansvar for dette. Min programkoordinator på sykepleie sa til meg at fagmiljøet er noe vi ansatte og studentene skaper sammen. Og gode familjøer skaper vi der vi sosialt også kan diskutere fag. Dette ønsker jeg at vi sammen skal bidra til."

Grunnlaget først
Grunnlaget for det sosiale nettverket i studiet legges i studiestarten. Karoline har derfor dette semesteret jobbet sammen med ledelsen for HS i Vestfold for å gjøre studeistarten ennå mer inkluderende for de nye studentene. "Jeg ønsket å involvere studentene på 2. og 3. trinn ennå mer, og at den tradisjonelle fadderordningen hadde et stort potensial. Vi har derfor nå laget en pilot der fadderordningen for sykepleierne er endret til en mentorordning der studentene får et større ansvar for inkludering, samhold og trivsel for det nye kullet. Mentorene blir veildere for de nye studentene gjennom det første semesteret og skal kunne bidra med tips og veiledning til gruppearbeid, hvordan være student og hvordan studiehverdagen fungerer. Rett og slett hjelpe studentene med å komme i gang.".

Karoline håper at dette er noe man kan arbeide videre med, og at det etterhvert vil kunne spre seg til de andre fagmiljøene og fakultetene. "Studentenes helse og trivsel er viktig, og her må vi alle ta et ansvar!".