Inkluderende læringsmiljø

Karoline sammen med resten av studentrepresentantene på nasjonal læringsmiljøkonferanse FOTO
Karoline sammen med resten av studentrepresentantene på nasjonal læringsmiljøkonferanse

Universell* jobber for samarbeid og kunnskap om læringsmiljø, universell utforming og inkluderende løsninger i høyere utdanning. Forrige uke arrangerte de sin 13. nasjonale konferanse om nettopp disse temaene. Ansatte og studenter fra hele landet var samlet i Trondheim for å få faglig påfyll om temaene og for å knytte kontakter.


Studentdemokratiet var representert på konferansen ved nestleder, Karoline, som sammen med 6 ansatte representerte USN på konferansen.

Et av hovedtemaene som ble tatt opp var universell utforming i IKT.

«Dette var et fagområde jeg visste lite om fra tidligere, og som jeg syntes det var veldig spennende å lære mer om. Dette skal vi helt klart ta med oss tilbake til Universitetet, og også jobbe videre med når vi nå etter hvert skal lage en politisk plattform som blant annet skal omhandle læringsmiljø.» sier Karoline.

For andre gang delte Universell* ut sin egen pris, «Universells tilgjengelihetspris», som denne gangen gikk til Randi Hagen for hennes arbeid med å produsere et e-læringskurs for alle ansatte på Høgskolen i Innlandet, som omhandler Universell utforming av IKT.

«Hagens e-læringskurs er gjort tilgjengelig for alle høgskoler og universiteter i Norge, og vi håper at også USN tar dette kurset i bruk.» Sier Karoline.

Andre temaer som ble tatt opp under helgen var blant annet studenters psykiske helse. Psykiater Finn Skårderud holdt tirsdag et foredrag om generasjon prestasjon, og generelle linjer de ser i dagens samfunn som kan påvirke studenten og studiehverdagen. Skårderud dro frem problemstillinger som ensomhet, fenomenet «The lonely crowd», prestasjonkultur og identitetskrise.

Karoline er svært fornøyd med alle de nye innspillene hun har fått til videre arbeid med læringsmiljø og universell utforming.