Hva kan vi gjøre for deg?

Ingvild Marheim Larsen og Karoline Lie FOTO

For å gjøre studiene og studentlivet best mulig, må vi vite hva du som student trenger og ønsker. Nå har du muligheten til å komme med dine innspill.


Det kan være vanskelig å være student når pandemien setter så mange begrensninger. Noen synes at det går greit, mens andre strever med motivasjonen og med å få struktur på hverdagen. Studentlivet kan bli ensomt når mange av de faste møteplassene mangler. Digitale møteplasser fungerer ikke helt som erstatning for livet på campus. Det føles ikke like naturlig for oss alle å starte nye vennskap på nett.

 

Studentdemokratiet vil sammen med universitetet tilrettelegge og bidra til at studielivet begrenses i minst mulig grad av korona, og at du skal få en best mulig studiehverdag. Derfor ønsker vi nå ditt innspill til hva vi kan gjøre for dere. Eksempler: Ønsker du flere digitale arrangementer, konserter eller liknenede? Ønsker du tettere veilednig av forelesere? Ønsker du en styrking av tjenester som studentmentor eller studentassistenter? Rett og slett: hva kan vi gjøre - har dere tips? 

 

Viserektor for utdanning,Ingvild Marheim Larsen, og studentleder Karoline Lie setter stor pris på dine innspill her. 

 

På forhånd: tusen takk!