• Forsiden»
 • Hva er egentlig en kulltillitsvalgt?

Hva er egentlig en kulltillitsvalgt?

Reidar Skoglund-Jørgensen og Martine Hansen Skogstad FOTO

Kulltillitsvalgte er studentene på studieprogrammet sin representant ovenfor universitetet i ulike saker. De samarbeider med undervisere, stab og andre studenter med tillitsverv for å gjøre studenthverdagen på USN så bra som mulig, både faglig og sosialt.


I disse dager velges kulltillitsvalgte for alle studieprogram og kull. Vi har tatt en prat med to av fjorårets kulltillitsvalgte om deres erfaring rundt det å være studenttillitsvalgt.

Reidar Skoglund-Jørgensen studerer økonomi og ledelse på andre året i Vestfold. Han satt som kulltillitsvalgt i fjor. Martine Hansen Skogstad studerer grunnskolelærerutdanning for 5.- 10. trinn på tredje året i Vestfold. Hun har vært kulltillitsvalgt i to år.

Kulltillitsvalgte er bindeledd mellom klassen, Studentdemokratiet og USN, sier Martine. Og nettopp bindeledd er et viktig stikkord for rollen som kulltillitsvalgt, sier Reidar. Kulltillitsvalgte følger opp saker som dukker opp i klassen, disse er ofte av faglig karakter, og tar sakene opp med foreleser. Som tillitsvalgt skal man ikke være redd for hva foreleser tenker og tror. Min erfaring er at forelesere er interessert i å få tilbakemeldinger for å kunne skreddersy opplegget best mulig, sier Reidar. Martine nikker og er enig. Hvert år gjennomføres det underveisevaluering og sluttevaluering, og da er jo foreleserne interessert i en god score. Og om det ikke er mulig å gjøre noen endringer inneværende år, kan de gjennomføres neste år.

Både Martine og Reidar er enige om at det å være kulltillitsvalgt ikke tar mye tid. Det tar mye mindre tid en man skulle tro, mener de. Man bestemmer selv hvor mye man vil legge i det. Men selvfølgelig; man får nok mer igjen om man legger mer tid i arbeidet. Det er ett obligatorisk møte i studentrådet i måneden. Her møter du alle de andre kulltillitsvalgte på fakultetet. I tillegg er det forventet at du holder klassens kvarter hver måned, og det er opp til hvert enkelt kull når det passer at dette avholdes. Reidar sin erfaring er at det er lurt å være i forkant. Jo tidligere jeg informerte klassen om saker, jo mindre spørsmål fikk jeg, sier han.

Martine og Reidar mener det å være kulltillitsvalgt også har en stor egenverdi. Reidar forteller at han har blitt bedre kjent med kullet sitt - et kull som er stort, og knyttet kontakter i større grad enn han ellers hadde gjort. Det er fint å kunne påvirke studiehverdagen i positiv forstand og se at de sakene man  jobber med faktisk fører til forbedringer. Som kulltillitsvalgt får man også ta et ekstra emne (OFK1000), som er både interessant og givende. Martine forteller at hun har blitt bedre kjent med seg selv, og har lært mye om det å snakke på vegne av andre. Det å tale saker man ikke nødvendigvis er enig i selv, lære seg å respektere andre er helt nødvendig å kunne som tillitsvalgt. Samtidig føles rollen som kulltillitsvalgt viktig, sier Martine. Det gir en helhet i klassen. Den kulltillitsvalgte blir en person som kullet kan samles rundt, og gi en mer sammensveiset klasse. Og ikke minst: det er gøy! Det er sosialt og man knytter nettverk, sier Reidar.

Reidar grep muligheten til også å sitte i programutvalget, både på campus og på tvers av USN. Opplevelsen er at ledelsen lytter og ønsker innspill fra studentene. Det var gøy å kunne være med og påvirke der også, sier Reidar og smiler.

 

Frist for valg av kulltillitsvalgte er 15. september. Er det ikke valgt tillitsvalgte i ditt kull? Ta kontakt med din foreleser eller studieveileder!

 

10 gode grunner til å stille som kulltillitsvalgt:

 • Du lærer mye om organisasjon, høyere utdanning og tillitsvalgtarbeid.
   
 • Du blir godt kjent med studentene på kullet ditt.
   
 • Du blir en viktig del av studentdemokratiet i Sørøst - Norge.
   
 • Du møter studenter på tvers av studieretninger og campus.
   
 • Du bidrar til en bedre studiehverdag for dine medstudenter.
   
 • Du får attest og bekreftelse på verv hvis du deltar på 3/4 av de obligatoriske møtene. Vara får attest hvis man deltar på 1/2 av de obligatoriske møtene.
 • Du viser framtidige arbeidsgivere at du tar ansvar og er engasjert.
   
 • Du får 100 kroner ekstra i print pr studieår (gjelder ikke vara).
   
 • Du får mulighet til å ta et ekstra, studiepoenggivende emne spesielt tilrettelagt for tillitsvalgte.
   
 • Det er gøy!