• Forsiden»
  • Her stiller du til valg (Kandidatskjema)

Her stiller du til valg (Kandidatskjema)

Valget åpner
Still til valg!

Send inn kandidatskjema for verv på USN, i studentdemokratiet eller som styremedlem i Studentsamskipnaden.


KandidatskjemaVed innsending av kandidatskjema samtykker du i at disse opplysningene kan legges ut på nett i forbindelse med kandidatpresentasjon til valget, samt at kandidatskjema arkiveres hos Studentdemokratiet i ett år.

Om studentvalget 2020:

Les vervbeskrivelser til samtlige valg


Husk at ditt kandidatskjema blir offentligjort!
(Ikke studentnummer og telefonnummer)

 

Alle studenter med aktiv og gyldig studierett har stemmerett i studentvalget. Studenter med stemmerett kan også stille til valg.


Nominasjonsperioden er tiden du kan stille til valg i SDSN.
I 2020 er dette 6. januar - 2. februar.

Stemmeperioden er tiden valget er åpent og du kan avgi din stemme.
I 2020 er dette 10-23. februar.
 

Resultatet av urnevalget vil bli offentligjort senest 28. februar.


Valg i semestermøte finner sted 21-22. mars.
 

Merk at endringer kan forekomme.

Forkortelser:

AU= Arbeidsutvalget

KK= Kontrollkomiteen

VK= Valgkomiteen

SDSN= Studentdemokratiet i Sørøst-Norge

SSN= Studentsamskipnaden i Sørøst-Norge

USN= Universitetet i Sørøst-Norge


Lykke til! Du er tøff!