Her stiller du til valg

Valget åpner
Still til valg!

Send inn kandidatskjema for verv på USN, i studentdemokratiet eller som styremedlem i Studentsamskipnaden. Obs: Det er ikke lenger mulig å søke seg til USN råd og utvalg, campusstyret eller studentrådsleder da denne fristen gikk ut 17. mars. Det er fortsatt mulig å stille til universitetsstyret.


Kandidatskjema

Ved innsending av kandidatskjema samtykker du i at disse opplysningene kan legges ut på nett i forbindelse med kandidatpresentasjon til valget, samt at kandidatskjema arkiveres hos Studentdemokratiet i ett år.

Om studentvalget 2019:

Les vervbeskrivelser til samtlige valg


Husk at ditt kandidatskjema blir offentligjort!
(Ikke studentnummer og telefonnummer)


Alle studenter med aktiv og gyldig studierett på USN kan stille til valg.


Viktige datoer:

Nominasjonsperioden er tiden du stiller til valg.
I 2019 er dette 17. februar - 17. mars.

Nominasjonsperioden til universitetsstyret er
17. februar - 03. April.
 

Stemmeperioden er tiden valget er åpent og du kan avgi din stemme til valg i campusstyret eller universitetsstyret, samt til USN sine råd og utvalg.

Stemmeperioden for alle verv, med unntak av universitetsstyret er
25. mars - 7. april.
 

Stemmeperioden for universitetsstyret er 1-15. mai. 


Stiller du til campusstyret, USN sine råd og utvalg, eller til universitetsstyret, vil ditt kandidatskjema bli offentligjort når stemmeperioden begynner.


Resultatet av urnevalget vil bli offentligjort i midten av april.
 

Valgresultatet for universitetsstyret er planlagt annonsert 16. mai. 


For valg i Parlamentet:
 

Parlamentet velger kandidater til Arbeidsutvalget, Kontrollkomiteen, Valgkomiteen og styremdlemmer i Studentsamskipnaden (SSN).

Kandidater som sender inn sitt kandidatskjema innen fristen vil bli kalt inn av valgkomiteen for intervju.
 

Valgkomiteens innstilling offentligjøres 12. april.
 

Valgmøtet i parlamentet finner sted 24. april.
 

 

Hold deg oppdatert på SDSN.no i tilfelle endringer.


Lykke til! Du er tøff!