• Forsiden»
  • Første ledergruppemøte satte standarden for nytt studieår

Første ledergruppemøte satte standarden for nytt studieår

Ledergruppa hadde sitt første formelle møte utenfor Tønsberg.
Ledergruppa hadde sitt første formelle møte utenfor Tønsberg.

Den andre uka i august samlet ledergruppa, bestående av campusledere og Arbeidsutvalget, seg på Borge hotel utenfor Tønsberg. Der hadde de opplæring og et "historisk" første møte etter at organet ble opprettet.


Arbeidsutvalget hadde kalt todagersseminaret for "Ledergruppedøgn" og det ble et opplegg som levde opp til navnet. Fra tidlig formidag til en sen middag ble det diskutert politikk, studentvelferd og studentenes behov og rettigheter på USN.

Campuslederne skal ha ansvaret for studentdemokratiet på hvert sitt studiested og nå skulle de bestemme seg for hvordan de skulle jobbe for det felles beste for nye og gamle studenter i Sørøst- Norge.

Fornøyd AU

Arbeidsutvalgets nestleder, Karoline Lie, var fornøyd med den første av mange samlinger sammen med campuslederne:

"Det var flott å bli kjent med de andre i ledergruppa, og å planlegge hvordan vi sammen skal jobbe for studentenes beste det kommende året."

Arbeidsutvalget hadde lagt opp til forventningsavklaring og flere vedtak for å sette det kommende året. Blant dem var årshjulet for studentdemokratiet.

Også studentleder Kim Hellevammen understreket viktigheten av at ledergruppa jobber godt sammen:

"Noe av det viktigste med lederdøgnet var samholdet og en god start på en liten gruppe med mennesker som har stort ansvar".

Suppleringsvalg og semestermøtet
 

Blant hovedsakene i møte var diskusjonene rundt det første semestermøte og suppleringsvalget. Mange campusstyrer har ledige verv som skal lyses ut og velges.

Nestleder Karoline Lie understreker hvor viktig suppleringsvalget blir og at AU ønsker seg flere tillitsvalgte. Hun håper at mange studenter griper sjansen og stiller til valg.

"Studentdemokratiet trenger et stort mangfold av engasjerte studenter med oss, og nå har flere sjansen! Vi trenger flere med på laget som ønsker å bidra til studentenes beste" avslutter hun.