En stolt studentleder

Studentleder med hjemmekontor FOTO

Plutselig var Norge rammet av en koronavirus-pandemi. USN evnet å kaste seg rundt for å ta best mulig vare på studentene. Det imponerer studentleder.


Det er nå to uker siden USN vedtok å begrense tilgangen til universitetets bygninger, stoppet all undervisning på campus og gikk over til digital undervisning og veiliedning. Det har vært noen hektiske og krevende dager for ansatte og studenter. Uansett hvor mye informasjon man får, sitter man likevel med opplevelsen av at man ikke har oversikt. Det er denne følelsen man fort får når man plutselig er student ved et digitalt universitet, og går glipp av den fysiske tilstedeværelsen på campus man er vant til, sier studentleder Kim Hellevammen.

 

Universitetet tar ansvar

Universitetene har et et viktig samfunnsansvar. Korona har skapt en vanskelig situasjon. Studentleder Kim forteller han er oppriktig stolt av USN som vedtok å stenge campus for fysisk undervisning som ett av de første i Norge. Det viser at USN tar ansvar og samtidig har fokus på studentene.

Hadde noen sagt ifjor at jeg i mars 2020 ville representere 18000 "nettstudenter" hadde jeg ristet på hodet og humret godt, sier Kim med et smil. USN har nå kastet seg rundt og jobbet iherdig for å ivareta studentene ved å legge til rette for å opprettholde studieprogresjonen og gjort all undervisning og veiledning digitalt, så langt det gjør seg gjøre. De ansatte har gjort en kjempejobb. Jeg som studentleder og representant for studentene har vært involvert i alle nivåer av beslutningene, sier studentleder Kim.

 

Studentenes innspill er viktige

Studdentdemokratiet har blitt invitert til å gi innspill og komme med uttalelser underveis. Studentleder deltok i nettmtøtet sammen med rektor og studiedirektør for å kunnne svare på spørsmål som studentene sitter med. Studentene har meldt ifra om problemer til våre kulltillitsvalgte og tillitvalgte på campus som vi har tatt videre til ledelesen ved universitetet. På denne måten har vi fått svar på saker studentene har lurt på, og USN har kunnet gjøre tiltak fortløpende med utgangspunkt i de problemstillingene som dukker opp underveis.

Et godt eksempel er de utfordringene studenter med barn står i akkurat nå.  Hjemmekontor med barn gir nye utfordringer FOTODet er ekstra krevende å følge digital undervisning i sanntid når du samtidig må følge opp og aktivisere barn som er hjemme grunnet stengte barnehager og skoler.  For å kunne møte disse studentene har rektor sendt ut mail til alle undervisere og oppfordret til å lagre undervisningen digitalt, slik at studenter kan gå tilbake og se forelesningen senere. Dette er bra, ikke bare for studenter med barn, men kommer alle studenter til gode. 

 

De beste løsningene finner vi i fellesskap

Studentleder Kim forteller at han daglig får meldinger fra studenter som viser meldinger fra faglig ansatte som uttrykker at de er like frustrerte som studentene over situasjonen. Men det alle meldingene har til felles er at de har et oppriktig ønske om at studieprogresjonen ikke skal stoppe, og at vi i fellesskap skal finne de beste løsningene. Kim er imponert og stolt av stå-på-viljen, optimismen og inkluderingen av studentene i denne krevende tiden. Når vi en gang returnerer til "normalen", er jeg sikker på at USN står bedre rustet enn mange andre. Vi har klart å utvikle noe som er særegent for våre åtte campus, og som får oss til å skille oss ut fra de andre i universitets-Norge.

Neste studieår returnerer jeg som student. De erfaringene jeg har gjort meg i disse to årene jeg har sittet på fulltid i arbeidsutvalget har gitt meg en trygghet på at mitt unversitet tar vare på meg, sier Kim med et smil.