Forkortelser

Her er en oversikt over forkortelser og uttrykk som brukes i studentdemokratiet, på USN og innen høyere utdanning.


Studentdemokratiet:

AU= Arbeidsutvalget

PF= Parlamentet (parlamentsforsamlingen)

KK= Kontrollkomiteen

VK= Valgkomiteen

CS = Campusstyret

OrgKons = Organisasjonskonsulenter

SR= Studentrådet

USN

USN= Universitetet i Sørøst-Norge

Disputas = Forsvare doktorgrad/Prøveforelesning
 

Rektoratet = Rektorteamet, rektor, pro rektor og viserektor.

HSN = Høgskolen i Sørørst-Norge (USN før vi ble universitet)

HBV= Høgskolen Buskerud Vestfold

HiT= Høgskolen i Telemark

LMU = Læringsmiljøutvalget

UFU = Utvalg for utdanningskvalitet

Styret = Universitetsstyret, øverste styringsorgan på USN

HiU = Fakultet for Humaniora idrett og utdanningsvitenskap

TNM = Fakultet for Teknologi, naturvitenskap og maritime fag

HH = Handelshøgskolen på USN

HS = Fakultet for helse og sosialvitenskap

Høyere utdanning:

NOKUT = Nasjonalt Organ for Kvalitet i Utdanning (direktorat)

CRIStin = Current Research Information System In Norway

KD = Kunnskapsdepartementet

DBH = Database for høyre utdanning

Diku = Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning

FoU =  Forskning og utvikling

G = Folketrygdens grunnbeløp

UH = Universitet og høyskole

UHL = Universitets- og høyskoleloven

FS = Felles studentsystem

SO = Samordna opptak

CERES  = Nasjonalt senter for felles systemer og tjenester for forskning og studier (SO, FS og CRIStin)


Studenthelse:

SDSN= Studentdemokratiet i Sørøst-Norge

SHOT = Studentenes helse og trivselsundersøkelse

Tildelingen = Når studenter blir tildelt bolig.


Andre studentsamskipnader:
 

Sammen =  Studentsamskipnaden på Vestlandet

Samskipnaden = Norges Arktiske Studentsamskipnad

SFRN = Studentsamskipnaden i Volda

SfS = Studentsamskipnaden for Sunnmøre

SiA = Studentsamskipnaden i Agder

SINN = Studentsamskipnaden i Innlandet

SiO = Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus

SiS = Studentsamskipnaden i Stavanger

SiT =  Studentsamskipnaden i Trondheim

SiØ = Studentsamskipnaden i Østfold

SiÅs  = Studentsamskipnaden i Ås

Student i Nord = Nord StudentsamskipnadNasjonale begreper og organisasjoner tilknyttet høyere utdanning:
 

ANSA     Association of Norwegian Students Abroad

EO  = Elevorganisasjonen

ISFIT = Internasjonal studentfestival i Trondheim

ISU = International Students’ Union

Kif = Komite for kjønnsbalanse og mangfold i forskning

LNU = Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner

LO =  Landsorganisasjonen i Norge

NFR = Norsk Forskningsråd

NHO = Næringslivets Hovedorganisasjon

NSO = Norsk Studentorganisasjon

NITO = Norges ingeniør- og teknologiorganisasjon

NSF = Norsk sykepleierforbund

PS = Pedagogstudentene

SAIH = Studentene og Akademikernes Internasjonale Hjelpefond

SFF = Senter for fremragende forsking

SFU = Senter for fremragende undervisning

SIU  = Senter for Internasjonalisering av høyere utdanning

TEKNA = Teknisk-naturvitenskapelig forening

UHR  = Universitets- og høgskolerådet

Unit = Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning