• Forsiden»
  • Et spennende møte med Styreleder i Studentsamskipnaden

Et spennende møte med Styreleder i Studentsamskipnaden

Styreleder i SSN Thérèse Verheyleweghen
Styreleder i SSN Thérèse Verheyleweghen

Visste DU at det er en student som er styreleder i SSN styret? Og at SSN styret har 5 studentvalgte representanter? Har du et brennende ønske og engasjement for å sitte i styret og ta beslutninger som er til det beste for studentene? 


Nestleder i SDSN, Guri har intervjuet Styreleder i SSN, Thérèse Verheyleweghen om hvordan det er å sitte i SSN styret. Thérèse har en bachelor i Økonomi og ledelse, som hun har tatt på Campus Drammen, Hun ble valgt inn i styret på siste året i studiene sine, nå er hun nettstudent ved USN og tar fag innen informasjonsbehandling.

Hvorfor stilte du til SSN styret? 

Jeg har alltid hatt stort engasjement for studentene og vært innom flere ulike verv i løpet av studietiden. Da jeg stilte til styremedlem i SSN hadde jeg sittet ett år i arbeidsutvalget til Studentdemokratiet i rollen som internasjonalt ansvarlig. Både internasjonale studenters – og alle andre studenters velferd var viktig for meg samtidig som jeg ønsket meg et verv som kunne gi meg nye utfordringer og mer arbeidserfaring. Fra studiene var jeg veldig interessert i organisasjonsdrift, ledelse og intern økonomi, og det er jo dette styresaker i all hovedsak omhandler. Jeg hadde også sett en enorm utvikling av SSN over de siste årene og syntes det virket som en spennende bedrift, samtidig som SSN jo jobber for noe av det jeg engasjerer meg mest for – studentvelferd. 

Du har snart sittet 2 år i SSN styret som studentrepresentant, og like lenge som styreleder; hva syns du har vært den mest utfordrende oppgaven? 

De aller største utfordringene jeg har møtt i min periode er tilknyttet utfordringene samfunnet har stått overfor siden mars 2020. Det er klart at det er fryktelig vanskelig å måtte være med på avgjørelser som å permittere og delvis endre tilgjengeligheten på våre studenttjenester og samtidig måtte forsøke å holde oversikten over hvordan organisasjonen ligger an økonomisk. Situasjonen er også så unik at vi har måttet følt oss frem på mye, og det har ikke alltid vært like selvsagt hvilke avgjørelser som vil være de beste for studentene, de ansatte og organisasjonen generelt. 

Jeg har vært veldig heldig som har hatt et sterkt og støttende styre i ryggen, samt en administrasjon som har gjort en helt rå innsats for å komme opp med gode løsninger i en vanskelig situasjon. 

 

Har du hatt noe personlig utvikling i denne tiden? 

Selvfølgelig. Og det vil jeg påstå at man som student vil ha i ethvert verv man påtar seg. 

Personlig har jeg fått mer tillit til meg selv og mine meninger, blitt tydeligere som leder og flinkere til å «filtrere» ut hvilken informasjon som er mer eller mindre viktig. 

 

Føler du det har vært relevant for dine studier? 

Absolutt! Jeg studerte jo økonomi og ledelse og har fått mye større kunnskap om organisasjonsdrift og økonomi, samt innsikt i hvert av fagfeltene SSN tilbyr. Jeg har for eksempel lært mye om HR-arbeidet internt i organisasjonen, slik som vurdering av sykefravær og finne løsninger for å redusere dette. HR kunne jeg ingenting om før, men nå har jeg innsett at det er noe jeg kunne tenke meg å jobbe med i fremtiden. I og med at jeg var i siste år av studiene mine, hadde jeg kanskje ikke den største gevinsten av å lære mer om økonomi i praksis for studiene, men jeg har definitivt fått mer praktisk erfaring som kommer til å være relevant for fremtidige jobber.   

SSN opplever ofte å bli kritisert for priser på studentboliger, priser i kantina og ventetid for helsetjenestene; hvordan håndterer du å få kritikk som SSN, og hva tror du de neste SSN representantene må fokusere mest på? 

Jeg tenker at kritikk er både naturlig og bra. Det holder oss på hugget. Hadde SSN aldri fått noen kritikk, hadde vi kanskje ligget på latsiden og aldri hatt noen utvikling. Tvert imot mener jeg at SSN er svært dynamisk som organisasjon og alltid ser etter nye, spennende prosjekter og nye løsninger for å møte studentene på deres krav. SSN tilbyr mange svært ulike tjenester, hvorav noen gir en inntjening i form av betaling fra studentene, mens andre er gratistjenester. En av de viktigste oppgavene styret har er å påse for at disse ulike prioriteres ut ifra studentenes ønsker, og samtidig sikre en balanse i ressursfordelingen. Dette kan endre seg relativt fort og jeg vil derfor ikke si at det er noen spesielle kritikker de neste styremedlemmene må velge å fokusere på. Det viktigste er å høre kritikken, og følge opp at organisasjonen finner de mest relevante løsningene for å møte studentenes ønsker. 

Jeg har hørt at styremøtene i SSN har en del sakspapirer og mange saker på agendaen i møtene siden; hvordan har du balansert studier og det å være styreleder samtidig uten at det har gått utover studiene dine? 

 

Som styreleder er det en del mer møtevirksomhet da man skal holde kontakt med administrerende direktør, delta på samlinger med andre samskipnader og ha møter med studentdemokratiet og andre aktører. Av semestrene jeg har sittet som leder har jeg bare studert ett semester på fulltid, og det var mitt siste der jeg både skulle skrive avsluttende oppgave og hadde praksisplass. I og med at vi brått ble rammet av en pandemi, ble det en del merarbeid som kunne ha gått ut over innspurten av bachelorgraden, men vi sørget for å ha god kommunikasjonsflyt mellom styre og administrasjon slik at administrasjonen kunne ta avgjørelser fortløpende. Det frigjorde meg nok til at jeg fikk tid til å fokusere på studiene og komme i mål med graden. Arbeidsomfanget er generelt ikke større enn at det er håndterbart med litt planlegging og struktur hverdagen – og for all del, jeg er ikke spesielt strukturert. Jeg jobbet dog bare i små og fleksible ekstrahjelpstillinger mens jeg studerte. Har du en stor prosentstilling med null fleksibilitet, kan ledervervet bli en utfordring om du ikke får fri til å delta på samlinger. Jeg mener at de aller fleste studenter skal klare å ta på seg vervet som styremedlem da det i all hovedsak innebærer å delta på møter annenhver måned. Bare vær forsiktig med å utsette å lese sakspapirene til siste kveld, da disse ofte er lange og inneholder saker som det kan ta lang tid å sette seg inn i. Skippertak er dårlig deal når man har et så stort ansvar. 

  

Hvis du skulle ha stilt på nytt med de erfaringene du har gjort deg nå i løpet av disse to årene; hva skulle du ønske du visste før du stilte for to år siden? 

At det å sitte i et styre er veldig annerledes enn å være studentpolitiker. Jeg var ikke helt forberedt på å være øverste ledelse i en organisasjon der økonomi er styrende. I studentorganisasjoner får man jo inn støttemidler og forholder seg til en pott man kan bruke på studentene. I styret til SSN handler alt i mye større grad om inntekter og kostnader og hvordan disse skal fordeles i de ulike avdelingene. Man må tenke mer strategisk langsiktig.   

Samtidig som man har et større ansvar har man også et stort mulighetsrom. For det ER jo styret som bestemmer, og det er mange velferdstjenester og prosjekter som skyldes avgjørelser styret har tatt. Det er gøy å vite at man er en del av dette! 

    

Og til slutt, det sikkert alle lurer på, vil du fortelle litt om hvordan det er å sitte i styret? For eksempel, er det mye diskusjoner? Hvordan foregår egentlig møtene? 

Dette varierer jo veldig fra styre til styre og handler veldig om hvilken rolle man tar i styret. For eksempel er styret jeg har i år helt annerledes enn det som var i fjor, selv om mange av medlemmene er de samme. Ved årlig utskiftning av enkelte medlemmer vil det alltid være nødvendig for det nye styret å etablere seg litt og bli kjent som det organet det er. Slik jeg opplever styret vårt, jobber jeg sammen med en utrolig dyktig gjeng bestående av 2 ansattrepresentanter, 2 institusjonsrepresentanter og 4 andre studentvalgte representanter. Alle bidrar med sine erfaringer og kunnskaper inn i diskusjonene og de ansatte kan for eksempel fortelle mer om hva som skjer internt i organisasjonen, mens representantene fra USN har mye kunnskap om samarbeidet mellom SSN og USN, samt om prosesser rundt studiestart og lignende. Vi er et veldig samlet styre og i diskusjonene er vi som regel veldig enige. Samtidig blir det godt tatt imot om noen ønsker å stille seg kritisk og ønsker å belyse en annen side av saken. Får vi i gang en god diskusjon, vet vi når vedtaket blir gjort at vi har hatt en grundig behandling. 

Vi avholder møter omtrent hver annen måned, og oftere om nødvendig. Under pandemien har vi avholdt en del ekstraordinære møter over teams. De vanlige styremøtene varer i snitt 4 timer og har en lengre lunsjpause i midten av møtet. Under vanlige omstendigheter varierer vi også hvilke campus vi er på slik at vi fordeler lengden på reiseveien litt, og da får vi også muligheten til å ha befaring i nye boliger når de bygges, og det er alltid gøy! Nytt av året er også at vi har flyttet styreseminaret til før første styremøte, slik at det blir overlapp mellom gammelt og nytt styre med god opplæring av de nye medlemmene. Så hold av 2-3. juni om du blir valgt til styremedlem, jeg kan love masse hygge og god opplæring! 

 

Er dette noe DU vil arbeide med? Les mer her og still til valg

Dersom du har noen spørsmål om det å sitte i SSN styret, kan du kontakte Thérèse på: styreleder@ssn.no med emne: Student i SSN styret. 

Om Studentvalget 2021:

Les vervbeskrivelser til samtlige valg

Still til valg: Fyll ut kandidatskjema


Husk at ditt kandidatskjema blir offentligjort!
(Ikke studentnummer og telefonnummer)

Alle studenter med aktiv og gyldig studierett har stemmerett i studentvalget. Studenter med stemmerett kan også stille til valg.

Nominasjonsperioden er tiden du kan stille til valg i SDSN.
I 2021 er dette 6. januar – 3. februar.

Stemmeperioden er tiden valget er åpent og du kan avgi din stemme.
I 2021 er dette 10. februar – 24. februar.

Resultatet av urnevalget vil bli offentligjort senest 1. mars.


Valg i semestermøte finner sted 19 - 21. mars.

Merk at endringer kan forekomme.

Forkortelser:

AU= Arbeidsutvalget

KK= Kontrollkomiteen

VK= Valgkomiteen

SDSN= Studentdemokratiet i Sørøst-Norge

SSN= Studentsamskipnaden i Sørøst-Norge

USN= Universitetet i Sørøst-Norge

Lykke til! Du er tøff!

 

SDSN verv