Estere Zenta Sedogubova

Estere Zenta Sedogubova
Estere Zenta Sedogubova

Hvorfor ønsker du å stille til valg?

Jeg bryr meg om hver enkelt student og ønsker at alle skal føle seg sett og inkludert. Jeg ser viktigheten av at studentenes stemmer blir hørt, og jeg mener at ved dette kan vi skape enda mer trivsel og glede i studentmiljøet. Her ser jeg at jeg har mye å bidra med. Jeg ser også på dette vervet som en spennende utfordring for meg og noe som definitivt kan være en god erfaring for fremtiden.

Fortell hvorfor du egner deg i dette vervet:

Jeg er engasjert person som trives godt i en aktiv hverdag. Jeg trives godt med å jobbe i team og er en god lagspiller. Jeg liker å utfordre meg selv og prøve nye ting som gir meg mestringsfølelse. Jeg tar ansvar og legger full innsats i de oppgavene jeg får. Jeg er en god samtalepartner og god til å lytte, og er ikke redd for å si ifra og ta tak i ting som studentene mener er feil eller urettferdig, dette har jeg erfart og vist gjennom mitt verv som klassetillitsvalgt på USN.

Engelsk tekst:

I`m a devoted person who enjoys an active everyday life. I enjoy working with others and I`m a good team player. I like to challenge myself and try new things that give me a sense of achievement. I take responsibility and put full effort into the tasks that are given to me. I`m a good listener, and I´m not afraid to speak up about the things that my fellow students at USN think are wrong or unfair, I have experienced and shown this through my position as class representative at USN. I care about each student and want everyone to feel seen and included. I see the importance of students' voices being heard, and I believe that by doing this we can create even more well-being and joy in the student community here at USN. I feel that I have a lot to contribute. I also look at this position as an exciting challenge for me, which can definitely be a good experience for the future.

Campus og fakultet: Campus Drammen, HIU

Studie: Barnehagelærer

E-post: esterezenta@gmail.com