Erland Lønnerød

 

Jeg stiller til valg som leder og nestleder i AU fordi nå er tiden inne. Jeg er ferdig med bachelorgraden til sommeren og er klar for et år som fulltids studentpolitiker. Jeg ønsker å være fulltidspolitiker for å skape politikk og å legge til rette for et bedre studentdemokrati. Jeg har erfaring fra 4 år med SDSN og USN nå. Jeg har erfaring fra Klagenemnda, Universitetstyret, Studentrådsleder, Campusleder, PF, Kvalitetsråd og en del andre styrer og utvalg. Nå er det på tide å bruke den erfaring i den posisjon som er viktigst av de alle. AU. I AU vil jeg bruke kreftene mine og tiden på å skape politikk og hjelpe organisasjonen skape politikk på en gøy metode. Innflytelse og påvirkning er gøy når det har effekt. Jeg vil også styrke båndene SDSN har mot universitet. Med mine kontakter i ledelsen og posisjon vil jeg få frem budskapet om hvor viktig studentmedvirkning er. Av politikk så skal vi sammen lage politiske plattformer for å vise alle hva vi faktisk står for. Jeg har allerede noen ideer om Campuspolitisk plattform, Utdanningspolitisk plattform og Læringsmiljøpolitisk plattform.

Jeg egner meg til dette på grunn av min brennende lidenskap for SDSN, kombinert med min erfaring og posisjon i USN. Jeg er en person som setter effektivitet, rettferdighet, åpenhet og grasrota som mine viktigste elementer. Effektiv vil i denne sammenheng være at vi skal få til ting. Det skal bli et år der det blir produsert mye politikk. Rettferdigheten går ut på at jeg alltid prøver å være rettferdig og se alle. Åpenhet går ut på at jeg skjuler ingenting. Alle som ønsker skal få se hva som skjer. Grasrota går ut på at det viktigste leddet er ikke AU, men det som skjer lokalt på campusene. Samtidig er det AU som må ta en del valg, men da skal grasrota være med i prosessen. En annen side av grunnen til at jeg egner meg til dette vervet er psykisk helse. Både i organisasjonen og utenfor. Jeg har erfart ensomhet, depresjon og angst i studietiden, samtidig har jeg opplevd mobbing og utestengning i organisasjonen. Derfor har jeg et stort fokus på ivaretakelse av de menneskene som er i organisasjonen. Det skal være gøy å være i SDSN.

 


Studiested: Porsgrunn TNM
Studie: Informatikk og automatisering


Epost: Erland_l@hotmail.com