Elin Ringhus

Elin Ringhus
Elin Ringhus

Hvorfor ønsker du å stille til valg?

Eg ynskjer å stille til val, fyrst og fremst fordi eg har eit ynskje om å ta ansvar for å fremje studentane sine interesser og vere eit bindeledd mellom deg som student og universitetet. Det å få innsikt i korleis organisasjonen er bygd opp trur eg vil vere veldig lærerikt, og samstundes gje meg erfaring og kunnskap eg kan bruke vidare, for å bli endå betre.

Fortell hvorfor du egner deg i dette vervet:

Eg er ansvarsfull, alltid nysgjerrig og open for å lære meir. Samtidig er eg interessert i relasjonar, det å forstå andre menneske og forskjellige sider av ein sak. Eg er nøyaktig og likar å få ting gjort.

Engelsk tekst:

I wish to be elected as leader of the student council, first and foremost because I want to take responsibility for the interests of both the university and the students, and to function as a link between the two, with the best interests for both in mind. I also wish to learn more about the organisation, to gain experience and knowledge which I hopefully can use to develop my skills further and do the best possible job. I am responsible, curious, and always open and interested in learning more about both people and how things function. I also like to get things done effectively and in the best way possible.

Campus og fakultet: Bø, TNM

Studie: Natur-og miljøforvaltning

E-post: elin_ringhus@hotmail.com