• Valg»
  • Dette er kandidatene!

Dette er kandidatene!

Man finner kandidatskjema til hver enkelt kandidat gjennom menystrukturen ved å klikke på de grønne pilene. Godt valg!
Man finner kandidatskjema til hver enkelt kandidat gjennom menystrukturen ved å klikke på de grønne pilene. Godt valg!

Kandidatene vil bli publisert fortløpende. Av tekniske årsaker vil bildene tilhørende kandidatskjema bli publisert etter kandidatskjema. Godt valg!


 

Valgmøte

Arbeidsutvalget Organisatoriske verv SDSN

Nestlederkandidater:

 

 

 

Styret i studentsamskipnaden

 

 

 

 

 

Du finner også  kandidatene i margen til høyre. Dersom du bruker en mobilenhet finner du kandidatene ved å bruke pilene i menyen øverst til venstre på siden. Meny-Her er kandidatene-velg campus.Bruk pilene for å navigere siden.

 

Valgmeny i teksten.

Meny valg