• Valg»
  • Dette er kandidatene!

Dette er kandidatene!

Man finner kandidatskjema til hver enkelt kandidat gjennom menystrukturen ved å klikke på de grønne pilene. Godt valg!
Man finner kandidatskjema til hver enkelt kandidat gjennom menystrukturen ved å klikke på de grønne pilene. Godt valg!

Kandidatene vil bli publisert fortløpende. Av tekniske årsaker vil bildene tilhørende kandidatskjema bli publisert etter kandidatskjema. Godt valg!


Du finner også  kandidatene i margen til høyre. Dersom du bruker en mobilenhet finner du kandidatene ved å bruke pilene i menyen øverst til venstre på siden. Meny-Her er kandidatene-velg campus. Bruk pilene for å navigere siden.

 

Valgmeny i teksten.

Meny valg