Studentdemokratiet i Vestfold

38

Campus Vestfold  har ca 5200 studenter fordelt på fire fakultet. Disse fakultetene er Humaniora, idrett og utdanningsvitenskap (HIU), Helse- og sosialvitenskap (HS), Teknologi, naturvitenskap og maritime fag (TNM) og Handelshøgskolen (HH).

 

Campusstyret

Campusleder:

Guri Nilsen FOTO

Guri Nilsen 

E-post: g.nilsen@outlook.com

E-post: campusleder.vestfold@sdsn.no

 

Nestleder:

Simon Skentos

E-post: 226170@student.usn.no

 

Studentrådsleder HIU:

Ole-Marius Refsnes 

E-post: hiu.vestfold@sdsn.no

 

Studentrådsleder HH:

Victor Simonsen

E-post: hh.vestfold@sdsn.no

 

Studentrådsleder TNM:

Hanna Gjærde Borchgrevink

E-post: hanna.borchgrevink@hotmail.com

 

Studentrådsleder HS:

Ida Marie Schjenken 

E-post: idamarieschjenken98@gmail.com

 

Læringsmiljøansvarlig:

Karoline Bendigtsen

E-post: kbendigtsen@gmail.com

 

Kommunikasjonsansvarlig:

Håvar Bettum

E-post: bettum@gmail.com

Loading

Følg studentdemokratiet på instagram