Studentdemokratiet i Porsgrunn

46

Campus Porsgrunn er et campus bestående av ca 2500 studenter fordelt på tre fakulteter. Disse er Teknologi, naturvitenskap og maritime fag (TNM), Helse- og sosialvitenskap (HS), og Humaniora, idrett og utdanningsvitenskap (HIU).

 

Campusstyret:

Campusleder:

Josefine Lamø

Josefine Lamø

Mobil: 456 70 384

E-post: campusleder.porsgrunn@sdsn.no

 

Nestleder:

Jeanette Brendemo

E-post: jeanette.h.brendemo@hotmail.com

 

Læringsmiljøansvarlig:

Marie Moen

E-post: maiemoen@gmail.com

 

Kommunikasjonsansvarlig:

Karoline Strømnes

E-post: karolinestrmnes@gmail.com

 

Studentrådsleder TNM:

Gwendolyn  Anderson

E-post: tnm.porsgrunn@sdsn.no

 

Studentrådsleder HS:

Magnus Gravdal

E-post: magnusgravdal@hotmail.com

 

Studentrådsleder HiU:

Julie Nordaune Johnsen

E-post: julienordaune@gmail.com

Loading

Følg studentdemokratiet på instagram