Studentdemokratiet i Porsgrunn

46

Campus Porsgrunn er et campus bestående av ca 2500 studenter fordelt på tre fakulteter. Disse er Teknologi, naturvitenskap og maritime fag (TNM), Helse- og sosialvitenskap (HS), og Humaniora, idrett og utdanningsvitenskap (HIU).

Campusstyret:

Campusleder:

Josefine Lamø

Josefine Lamø

Mobil: 456 70 384

E-post: campusleder.porsgrunn@sdsn.no

 

Nestleder:

Tommy Brask Jensen

Tommy Brask Jensen

E-post: 231972@usn.no

 

Læringsmiljøansvarlig:

Per anders Iversen

Per Anders Iversen

E-post: pera.iversen@outlook.com

 

Kommunikasjonsansvarlig:

Ledig verv

 

Studentrådsleder TNM:

Aleksander Flaktveit

Aleksander Flaktveit

E-post: aleksander.flaktveit@gmail.com

 

Studentrådsleder HS:

Ledig verv

 

Studentrådsleder HiU:

Julie Nordaune Johnsen

Julie Nordaune Johnsen

E-post: julienordaune@gmail.com

Loading

Følg studentdemokratiet på instagram