Campusstyret i Drammen

Campusstyret koordinerer det studentpolitiske arbeidet på campus, slik at SDSN blir tydelige og synlige for studentene og ivaretar studentenes interesser på en god måte. De representerer og fremmer studentenes interesser i alle saker som angår deres studiehverdag på USN.


Campusstyret


Campusleder:

Ban Gjelle

Mobil: 47 37 06 31

E-post: ban_jamal@hotmail.com

 

Nestleder:

Estere Zenta Sedogubova

E-post: esterezenta@gmail.com

 

Kommunikasjonsansvarlig:

Haidi AL-Juboori

E-post: 09haidi.h@gmail.com

 

Læringsmiljøansvarlig:

Mac Svendsen

E-post: macsvendsen@hotmail.com

 

Studentrådsleder HIU:

Ledig verv

 

Studentrådsleder HS:

Ledig verv

 

Studentrådsleder HH:

Melica Jahangiri-Mehr

E-post: melicaja@gmail.com