• Forsiden»
  • Bli med på landsmøtet til NSO våren 2023

Bli med på landsmøtet til NSO våren 2023

USN sin delegasjon til landsmøtet i NSO 2022. FOTO

Mener du noe om norsk studentpolitikk? Nå har du muligheten til å bli med på landsmøtet til Norsk studentorganisasjon (NSO).


Norsk StudentOrganisasjon

Norsk studentorganisasjon (NSO) er en nasjonal interesseorganisasjon for studenter ved høyere utdanningsinstitusjoner i Norge. 

NSO representerer 30 ulike studentdemokratier ved norske universiteter og høyskoler - om lag 230 000 studenter.

NSO skal ivareta og fremme studentenes interesser og rettigheter gjennom å fremme engasjement for nasjonale og internasjonale utdanningssaker blant studentene, politikere og andre relevante aktører.

Les mer om NSO

Landsmøte

Landsmøtet (LM) er NSOs øverste organ. Dette arrangeres årlig og består av representanter fra alle medlemslagene i NSO.

14.-16. april 2023 møtes studenter fra hele Norge i Tønsberg for å bestemme organisasjonens styrende politikk. Dette inkluderer alt fra studiestøtte og studentboliger til gjennomføring av undervisning og eksamen.

LM velger også nasjonale studenttillitsvalgte til arbeidsutvalget, sentralstyret og de politiske og organisatoriske komiteene. Som student ved USN kan du også stille som kandidat til disse vervene.

Vil du reise på landsmøte?

Studentdemokratiet sitt semestermøte skal 30. oktober velge hvem USN-studenter som skal reise på LM NSO. Du kan bli en av dem. Dette gjør du ved å stille til valg ved å sende inn kandidatskjema her. De studentene som får flest stemmer vil utgjøre USN sin delegasjon.

 

Du bør stille fordi:

  • Det er lærerikt, inspirerende og utrolig gøy.
  • Du har lyst til å være med og påvirke norsk studentpolitikk.
  • Du får møte studenter fra hele landet.
  • Du får god og viktig erfaring med omfattende saker.

... Men dette må du være bevisst på:

  • Landsmøtehelgen er omfattende med mange timers møte over tre dager.
  • Delegater må forberede seg godt og lese en stor mengde sakspapirer.
  • Det vil bli arrangert opplæring og formøte for de som deltar på landsmøtet.

Frist for å stille: mandag 24. oktober kl 23:59. 

Om landsmøte:


Semestermøtet velger USN delegasjon 29. - 30. oktober 2022.

Alle USN studenter kan stille.


Landsmøte finner sted 14.-16. april 2023

Det blir også formøter og opplæring for SDSN sin delegasjon.

Reise og opphold dekkes.

 

Om NSO:

- Norsk studentorganisasjon (NSO) er en nasjonal interesseorganisasjon for 30 ulike studentdemokrati ved norske universiteter og høyskoler.

- Studentdemokratiene representerer om lag 230 000 studenter.

- NSO har til oppgave å ivareta og fremme studentenes interesser og rettigheter, fremme engasjement for nasjonale og internasjonale utdanningssaker blant studentene samt å representere sine medlemslag.

NSO er partipolitisk uavhengig.

www.student.no