Ban Gjelle

Ban Gjelle
Ban Gjelle

Hvorfor ønsker du å stille til valg?

Jeg ønsker å stille til valg fordi jeg ønsker å bidra til å profilere og synliggjøre arbeidet til Studentdemokratiet. Jeg ønsker å gjøre valgprosessen synlig for studentene slik at flest mulig engasjerer seg.

Fortell hvorfor du egner deg i dette vervet:

Jeg egner meg til vervet fordi jeg har gode kommunikasjonsevner, og er opptatt av at studentene får muligheten til å delta i demokratiet.

Engelsk tekst:

I want to be in charge of communications in the student democracy because I want to help highlight the important work that’s done there. I also want to help make the election visible and make sure all students are informed about their right to vote. I am suitable for the position because I have good communication skills, and I’m passionate about giving all students the possibility to take part in the student democracy.

Campus og fakultet: Drammen, Handelshøyskolen

Studie: Økonomi og ledelse

E-post: ban_jamal@hotmail.com