Azim Iqbal

Hvorfor ønsker du å stille til valg?

Jeg ønsker å utgjøre en forskjell for mine medstudenter. Jeg er villig til å gjøre en innsats for at studentene skal ha det bra og at læringsmiljøet på universitetet er best mulig. Det skal være enkelt å ta opp diverse saker med meg, og jeg skal sørge for at det blir gjort noe med.

Fortell hvorfor du egner deg i dette vervet:

Jeg er engasjert for at studentene skal ha det bra. Villig til å gjøre en innsats for at lærermiljøet på USN Kongsberg skal være best mulig

Engelsk tekst:

I want to make sure that we as students have a great environment. I am engaged, and will take this position seriously.

Campus og fakultet: Kongsberg, TNM

Studie: Dataingeniør

E-post: azim_lfc@hotmail.com