Artur Aleksander Czapka

Hvorfor ønsker du å stille til valg?

Grunnen til at jeg ønsker å stille er fordi at jeg ønsker å føre videre arbeidet campusstyret har gjort i løpet av de siste 3 årene

Fortell hvorfor du egner deg i dette vervet:

Jeg har mye erfaring fra SDSN, har veldig god kjennskap til campus Bø og organisasjonen.

Engelsk tekst:

I'm culture student who wants to continue the work studentdemocracy has done in this campus for past 3 years.

Campus og fakultet: Bø, HIU

Studie: Kulturledelse 2 året

E-post: aaxanimex@gmail.com