Tentativt årshjul for SDSN

Ledergruppa har vedtatt årshjul FOTO

Årshjulet er et overordnet og tentativt dokument med alle planlagte aktiviteter og datoer. Årshjulet fastsettes av ledergruppa.


Det er opp til det enkelte campusstyre å bestemme hvilke aktiviteter som skal stå i de lokale årshjulene.

 

Årshjul for høstsemesteret 2020 finner du her 

 

Årshjulet for neste semester vil bli behandlet i ledergruppen i slutten av semesteret.