Årshjul for SDSN

Årshjulet vedtas tidlig på høstsemesteret.

Her kommer informasjon om viktige datoer og hendelser i SDSN. Sidene er ikke ferdige.


Disse nettsidene skal brukes av studentillitsvalgte på USN.

Sidene skal være ferdig til studiestart 2019.

Velkommen tilbake!