Årshjul

Årshjulet vedtas tidlig på høstsemesteret.

Årshjulet er et overordnet og tentativt dokument med alle planlagte aktiviteter og datoer. Årshjulet fastsettes av ledergruppa.


Det er opp til det enkelte campusstyre å bestemme hvilke aktiviteter som skal stå i de lokale årshjulene.

 

Årshjul for høstsemesteret 2019 finner du her.

 

Årshjulet for neste semester vil bli behandlet i ledergruppen i slutten av semesteret.