Tentativt årshjul for SDSN

Årshjulet vedtas tidlig på høstsemesteret.

Årshjulet er et overordnet og tentativt dokument med alle planlagte aktiviteter og datoer. Årshjulet fastsettes av ledergruppa.


Det er opp til det enkelte campusstyre å bestemme hvilke aktiviteter som skal stå i de lokale årshjulene.

 

Årshjul for vårsemester 2020 finner du her.

 

Årshjulet for neste semester vil bli behandlet i ledergruppen i slutten av semesteret.