Arshad Shakil

Jeg føler det er for lite dyr involvert i studietiden og vil innføre "klapp en hund torsdag" på alle campus som et ledd i det å øke trivselen for studenter Jeg kommer også til å kjempe for campusstyrenes rett til å steke vafler på stand, og kommer til å jobbe for å innføre vaffeltirsdag Så kommer jeg til å bygge en vegg rundt Rauland og Rauland kommer til å betale for den Make USN great again


Jeg har erfaring og skills Stem på meg, jeg har nulltoleranse for bullshit og leverer alltid

 

 

Studiested: TNM Kongsberg
Studie: Systems engineering

Epost: arshad@shakil.no