Arpan Sharma

Arpan Sharma
Arpan Sharma

Hvorfor ønsker du å stille til valg?

Fordi jeg kan da få muligheten til å få ansvar for saker vedrørende ansettelsesforholdet til forskere og undervisere, og ikke minst få ansvaret for å ta besluttninger angående tilsetting, permisjoner, avskjed oppsigelse, suspensjon eller ordensstraff. Ikke minst så får jeg en god attest og god nettverk hos dere i USN. Er interessert i å oppnå erfaring innenfor offentlig sektor statlige ansettelsesprosesser og kvalitetssikring av ansettelsesprosesser.

 

Fortell hvorfor du egner deg i dette vervet:

Jeg som en student er godt egnet til å takle og håndtere vanskelige situasjoner. Tar godt imot utfordringer og press, er flink til å ta initiativ, bydragelse og er flink med å komme på kreative innspill. Har tidligere god erfaring fra tidligere arbeidserfaring og har en stor ytelsesevne. Ikke minst så imøtekommende og serviceinnstilt. Itillegg til det så har jeg god tid til neste semester i med at jeg har ikke så mange fag som alle andre medstudenter (siden jeg har allerede tatt opp de fleste fagene jeg trenger videre til Bachelor).

Campus og fakultet: Kongsberg, TNM

Studie: Dataingeniør

E-post: arpan9212@gmail.com