• Forsiden»
  • Årets handlingsplan er klar

Årets handlingsplan er klar

Tobias Sanaker Dagestad og Per Anders Solheim Iversen FOTO
Tobias Sanaker Dagestad og Per Anders Solheim Iversen

Studentdemokratiet i Sørøst-Norge har i helgen vedtatt ny handlingsplan.


Handlingsplan er å regne som et arbeidsdokument for hele organisasjonen, og tar for seg hvilke prioriteringer Studentdemokratiet i Sørøst-Norge skal ha i sitt arbeid for inneværende studieår.

Erfaringene med flere hjemme-eksamener under covid-pandemien har bidratt til å styrke engasjementet for å tenke nytt rundt tradisjonelle eksamensformer. Universitetet i Sørøst-Norge skal være arbeidslivsnært. Det bør gjennomsyre hele studietiden. Semestermøtet støttet derfor forslaget fra Vebjørn Kydland, campusleder Bø, om at det skal arbeides for arbeidslivsnære eksamensformer og et næringslivsnært digitalt eksamensverktøy.

I helgens diskusjoner kom det tydelig frem at Semestermøtet ønsker et mer synlig studentdemokrati. Campusleder Tobias Sanaker Dagestad deltok på sitt første semestermøte og var strålende fornøyd med gjennomslag for sitt punkt om at det aktivt skal samarbeides med de lokale studentsamfunnene og linjeforeningene på campus for arrangementer for å skap samhold og synlighet for begge parter. "Jeg føler at dette er en bra sak å få igjennom, det hjelper både SDSN og de forskjellige samfunnene og linjeforeningene på de forskjellige campusene vi har. Dette er jo selvfølgelig forskjellig fra campus til campus, men man ser på mange campus at SDSN sliter mye med synlighet, det vill da hjelpe å bruke de lokale linjeforeningene og samfunnene for å "booste" synligheten til SDSN, og på samme tid også hjelpe den andre parten også med synlighet", sier Tobias.

Læringsmiljøansvarlig i Porsgrunn, Per Anders Solheim Iversen, slo et slag for forutsigbarhet for studentene. Semestermøtet var enig og støttet hans forslal om at det skal arbeides for at eksamensdatoer for alle emner blir publisert innen 15. august for høstsemesteret og 15. januar for vårsemesteret. "Mange studenter har barn og jobb ved siden av studiene, og det kan ofte bli unødvendig vanskelig å oganisere hverdagen når eksamensdatoene blir publisert sent. Derfor bør det arbeides for at eksamensdatoene blir publisert så tidlig som mulig", mener Per Anders.

Her finner du den nye handlingsplanen for 2021-2022 i sin helhet.