Andre referater

Her finner du referater fra møter mellom USN og tillitsvalgte
Her finner du referater fra møter mellom USN og tillitsvalgte

Under finner du referater fra møter aktuelle for studentdemokrati og tillitvalgte.


Studenter har lovpålagt rett til 20 % representasjon i styret, råd og utvalg på USN.

Det sitter to studenter i styret til Universitetet i Sørøst-Norge.

Ifølge Universitets- og høyskoleloven kan studenter opprette et studentorgan for å ivareta studentenes interesser og fremme studentenes synspunkter. På USN er dette Studentdemokratiet.

Alle studier på USN skal ha tillitsvalgte i kullene.

Alle fakultet på USN har et eller flere studentråd bestående av tillitsvalgte.

Alle studiesteder på USN har et campusstyret.

Les mer på tillitsvalgtsiden