Andre Fritzøe

Andre Fritzøe
Andre Fritzøe

Hvorfor ønsker du å stille til valg?

Jeg engasjerer meg for skolen og studenter, og vil gjerne utrette en forskjell. Disse vervene ville da vært en ypperlig arena for å gjøre dette.

Fortell hvorfor du egner deg i dette vervet:

Jeg bringer interesse og energi til arbeidet jeg skal utføre. Jeg har også flere års erfaring som elev, og senere studentrådsrepresentant, samt mindre lederstillinger som daglig leder i kaffebaren jeg jobber, og avløsningsfører i forsvaret. Dette nevner jeg da for å vise at jeg ikke er redd for å ta ansvar, samt er i stand til å samarbeide med de rundt meg.

Engelsk tekst

I care a lot about the university and students both, and I want to make a difference. These positions would be perfect to accomplish this.

Campus og fakultet: Vestfold – Handelshøyskolen

Studie: Historie

E-post: Fritzoe96@hotmail.com