Amanda Thveten

Amanda Thveten
Amanda Thveten

Hvorfor ønsker du å stille til valg?

Jeg ønsker å stille til valg ettersom jeg syns det er veldig viktig at skolen har et godt skikkethetsnemnda og det er viktig at studentene får en rettferdig vurdering. Skikkethetsvurderingen mener jeg er kjempeviktig i de studiene det gjelder, og jeg ønsker å bidra til at mine medstudenter får en god og rettferdig vurdering, samt å verne om våre brukere de som eventuelt ikke skulle være egnet i til disse jobbene. Jeg er også tillitsvalgt i sykepleie kull 18 og trives godt med det.

Fortell hvorfor du egner deg i dette vervet:

Jeg mener at jeg egner meg til dette vervet da jeg er veldig engasjert i at skolen skal utdanne mennesker som er egnet til sine yrker, dette da spesielt når yrkene består i å jobbe med spesielt utsatte grupper. Jeg har jobbet i helsevesenet i 5 år og blir fortalt at jeg er rettferdig og reflektert. Jeg får høre at jeg er tydelig ved at det er enkelt å forstå hva jeg mener. Dette gjør at jeg syns at jeg kunne egnet meg til dette vervet i tillegg til at jeg syns det er spennende å lære seg hvordan skikkethetsvurderingen fungerer i praksis.

Engelsk tekst:

Hi, my name is Amanda and I have been working in home care for 5 years. I am running for a seat in the Skikkethetsnemnda and am really hopeful of getting it. I'm in my second year of the bachelor in nursing and right now I'm in "praksis" at the hospital, which I find very interesting. I am also a representative in my class of nursing 2018.

Campus og fakultet: Campus Vestfold, Fakultet for helse- og sosialvitenskap

Studie: Sykepleie bachelor

E-post: amanda.thv@hotmail.com