• Aktuelt»
  • Valgkomiteens innstilling er klar

Valgkomiteens innstilling er klar

Valgkomiteen består av Tommy Aasebø, Sandra Michelle Kleven, Guri Nilsen (leder), Frida Tolner Wathne
Valgkomiteen består av Tommy Aasebø, Sandra Michelle Kleven, Guri Nilsen (leder), Frida Tolner Wathne

Valgkomiteen i SDSN har sendt ut sin innstilling for studieåret 2019/2020. Her er deres innstilling.


Arbeidsutvalget

Roy Bergene FOTOStudentleder

 Roy Bergene - enstemmig innstilt

Valgkomiteen skriver følgende: Roy fremstår som en strategisk og sterk leder, og legger stor vekt på kommunikasjon, ærlighet og tillit. Vedkommende har gjennom hele valgprosessen kommet med en rekke konkrete forslag på hvordan han ønsker å videreutvikle organisasjonen og bidra til å gjøre Campusstyrene både mer selvstendige og få mer gjennomslagskraft lokalt. Videre har han kommet med forslag på hvordan han ønsker å benytte seg av de forskjellige komiteene og hvordan de kan jobbe i tiden mellom Semestermøtene. Han ønsker i starten å opprette en felles rammeplan organisasjonen skal jobbe ut i fra, som og kan justeres lokalt. Vi i valgkomiteen mener dette er et godt utgangspunkt for å videreutvikle organisasjonen i prosessen med omstruktureringen, og vi mener dette vil gagne både organisasjonen og studentene.


Gjennom hele prosessen har han vist at han kan se sine begrensninger, at han er strukturert, løsningsorientert og tilpasningsdyktig på bakgrunn av tidligere erfaringer. Videre mener vi han vil fremme SDSN sin politikk på en god måte og at han vil det beste for studentmassen. Han kommer videre med gode planer for oppfølging av råd og utvalg og hvordan organisasjonen kan ivareta de internasjonale studentene gjennom samarbeid og inkludering.

 

Karoline Lie FOTTO

Nestleder

Karoline Lie - enstemmig innstilt.

Valgkomiteen skriver følgende: Personen fremstår som en trygg og strukturert person, som gjennom sine år i studentpolitikken har vist et brennende engasjement. Hun viser forståelse for arbeidsmengden det kommende året, og er villig til å sette karrieren sin på vent for å bidra til å videreutvikle SDSN. Personen fremstår som tydelig i sin kommunikasjon, og valgkomiteen mener hun er egnet til å være en tydelig stemme på vegne av studentene ved USN. Videre viser personen en forståelse av organisasjonen og kommer med konkrete eksempler på hvordan hun vil få organisasjonen mer synlig blant studentene. I tillegg har hun kommet med konkrete eksempler på hvordan hun vil involvere alle campusene og skape flere arenaer for samarbeid på tvers av Campus. Hun har en visjon om å skape flere politiske gjennomslag og viser tydelig at hun klarer å fremme saker flertallet er for. Under intervjuprosessen viser hun en enorm medmenneskelighet, noe vi ser på som en viktig egenskap. Valgkomiteen tror hennes unike måte å se ting på vil være et friskt pust inn i organisasjonen det kommende året.

 

Styret i Studentsamskipnaden i Sørøst-Norge

1. Synnøve Hasslan - enstemmig innstilt (Vestfold)

Valgkomiteen skriver følgende: Kandidaten fremstår som en reflektert og rolig person. Hun viste god innsikt i hva styrearbeid går ut på, og evnen til å bry seg om alle saker som kommer på bordet. Kandidaten trakk frem en rekke konkrete planer hun ville jobbe med og implementere i SSN det kommende året, blant annet FNs bærekraftmål. Vi tror hennes måte å tenke og se ting på vil være med på å styrke SSN. Hun sitter og på mye erfaring hun kan ta med seg videre fra blant annet Vestfold Studentsamfunn og Fadderstyret i Vestfold.


2. Haydarali Nawrozi - enstemmig innstilt (Drammen)

Valgkomiteen skriver følgende: Kandidaten har god grunnleggende innsikt i SSN og deres arbeid. Han har klare tanker om hva han ønsker å bidra med inn i styret det kommende året. Valgkomiteen likte fokuset han hadde på viktigheten av at studentene skal føle seg trygge. Vi tror han kan være et friskt pust i SSN og at hun har mye å bidra med.


3. Veronika Gran - enstemmig innstilt (Bø)

Vagkomiteen skriver følgende: Kandidaten fremstår som en organisert og ryddig person. Hun har god erfaring fra og en interesse fra økonomi og budsjettering, noe Valgkomiteen mener er en fordel. Ved at hun og viser et ønske om å samarbeide og holde kontakten med de andre studentrepresentantene tror vi hun kan være en god samarbeidspartner for de i de økonomiske sakene.

Vara: Balsharan Kaur - enstemmig innstilt (Drammen)

Valgkomiteen skriver følgende: Kandidaten fremstår som positiv og engasjert. Hun har god oversikt hva hva SSN driver med, og hun er kunnskapssøkende. Ved å få et innblikk i hvordan styrearbeid går for seg, mener vi at hun kan være en god ressurs for SSN.

Kontrollkomiteen

Simen Oftedahl - enstemmig innstilt

Valgkomiteen skriver følgende: Kandidaten viser en særdeles god forståelse av SDSNs styringsdokumenter. Han har mye erfaring fra tidligere som vil gagne organisasjonen det kommende året. Han er en tydelig person, noe vi mener kommer godt med i kommunikasjonen med alle leddene i organisasjonen. Valgkomiteen mener Simen vil være en god støttespiller for organisasjonen det kommende året.


Merknad: Valgkomiteen er usikre på om kandidaten er valgbar utfra valgreglementet. Dette er avklart med AU, men vi ønsker at PF tar stilling til følgende og stemmer over dette under valgmøtet.


“Kandidaten er valgbar med alminnelig flertall. Dette står og skrevet i §1, punkt 4 i    forretningsorden, at parlamentet kan velge praksis dersom noe ikke er regulert.”

 

 

 

 

 

Valgkomiteen skal innstille på:


Leder av studentdemokratiet
Nestleder av studentdemokratiet
Medlemmer av kontrollkomiteen
Medlemmer av valgkomiteen
Styremedlemmer i SSN

 

Valgkomiteen intervjuer, tester og anbefaler kandidater på vegne av parlamentet.

Det er parlamentet som skal ta endelig stilling til hvem som skal velges og valgkomiteens innstilling er veiledende ovenfor studentene i parlamentet.

Studenter som stiller til valg vil få muligheten til å presentere seg for parlamentet før valget.

Det kreves alminnelig flertall i parlamentet for å bli valgt.

Møte finner sted 24. april på campus Porsgrunn.
Møtestart 15:30.