Smil og si hei!

Anna Run Kristjansdottir og Sukai Sarr FOTO
Anna Run Kristjansdottir og Sukai Sarr

Hver fjerde student sliter med alvorlige psykiske plager. Mange oppsøker ikke hjelp.


Anna Run Kristjansdottir er velferdsansvarlig i arbeidsutvalget mens Sukai Sarr er velferdsansvarlig i campusstyret på Ringerike. De er begge opptatt av at det må legges til rette for en studiehverdag som fremmer en bedre studenthelse. Mange studenter sliter psykisk. Likevel opplever Sukai at psykisk helse er et litt tabubelagt tema. Mange føler at det er vanskelig å prate om at man selv sliter psykisk. Det bør være enkelt å prate om psykiske problemer; man er jo ikke alene. Svært mange studenter har jo en eller flere ganger opplevd å slite psykisk.

Alle har en psykisk helse. Anna mener vi alle må bli enda flinkere til å ta vare på den. Den psykiske helsa er like viktig som den fysiske. En god psykisk helse er viktig for gjennomføring av studiene. Da må vi også tørre å snakke om det, sier Anna.

Det å være student er krevende. Som studenter er man ofte i et stadie i livet hvor man skal finne ut hvem man er og hva man vil videre i livet. Mange flytter hjemmefra; bort fra foreldre og søsken. Plutselig er man helt for seg selv og skal starte et liv på egen hånd. Man tror det er forventet at man skal ha oversikt og full kontroll. I tillegg kommer karakterpress. Man skal prestere mye på mange områder samtidig. Da kan man fort oppleve at det blir for overveldende; at man rett og slett ikke klarer å håndtere alt på én gang. Da må man vite at det du gjør er bra nok, mener Sukai. Du er ikke alene! Mange har de samme opplevelsene og følelsene som deg.

Anna mener at vi kan bli bedre til å fokusere på at livet blir aldri som planlagt. Livet er mangfoldig. Alt kan hende; helt ut til de merkeligste ting. Selv om din beste venn fremstår som om alt er bra, trenger det ikke å være slik. Det er viktig å ta én dag av gangen.

Vi kan alle bli flinkere til å være raus; både mot seg selv og for andre. Bry deg om andre! Ikke bare vær høflig, men vær også omtenksom. Noen ganger er det de små tingene som kan utgjøre en forskjell. Smil til menneskene rundt deg! Si hei!

Trenger du noen å prate med?

SSN Helse har erfarne samtaleterapeuter på alle campus.

Døra er åpen for alle og ingen spørsmål og temaer er for store eller små. Tilbudet er gratis.