• Aktuelt»
  • På tur for å bygge relasjoner

På tur for å bygge relasjoner

Thérèse Verheyleweghen og Kim Hellevammen FOTO

Universitetet i Sørøst-Norge har i flere år hatt sommerskole i Mostar i Bosnia-Herzegovina. Nå ønsker Studentdemokratiet å utvide dette samarbeidet.


Den internasjonale plattformen til Studentdemokratiet sier at “en reell internasjonalisering må bygge på utveksling av mennesker og idéer. Mobilitet utvikler internasjonalisering av høyere utdanning gjennom å legge til rette for interaksjon mellom studenter, forskere og fagmiljøer." Nå vil Studentdemokratiet utvikle samarbeidet Universitetet i Sørsøst- Norge har med de to universitetene i Mostar; Dzemal Bijedic University of Mostar og the University Sveuciliste u Mostaru. Fra før av tilbys "The Most Serious of International Crimes" og "Social Entrepreneurship" som sommerskole for norske og internasjonale studenter.

Fungerende studentleder Kim Hellevammen og internasjonalt ansvarlig Thérèse Verheyleweghen reiser nå ned til Mostar for å knytte kontakter og nye nettverk som kan komme godt med i det videre arbeidet med å legge til rette for erfaringsutveksling og studentpolitisk arbeid på tvers av landegrensene. Kim og Thérèse synes det er ekstra spennende at dette er to universitet utenfor EU i et land som fortsatt er delt og fullt av motsetninger. I første omgang er tanken å legge til rette for studietur for sentralt studenttillitsvalgte ved USN som tar emnet Praktisk kommunikasjon og organisasjon (PKO). Kim håper også å kunne invitere studentlederne fra de to universitetene i Mostar til Norge for å vise frem USN og vår egen studiehverdag. Og så gjenstår det å se om dette kan bli starten på noe mer.

 

Ønsker du å følge Kim og Thérèse på deres reise til universitetene i Mostar? Følg oss på Instagram: studentdemokrati.

Ønsker du å vite mer om sommerskolen i Mostar? Sjekk ut mer informasjon her. Søknadsfrist: 15. februar.