Bli med på dugnaden!

Nestleder Karoline oppfordrer deg til å bli med på dugnaden FOTO
Nestleder Karoline oppfordrer deg til å bli med på dugnaden

Nestleder Karoline oppfordrer deg som er frisk, og ikke i karantene, til å bli med på samfunnstjeneste.


“Vi oppfordrer alle studenter som er friske, ikke er i karantene, og har mulighet, til å melde seg til denne samfunnstjenesten! Vi er som studenter helsepersonell og det er viktig at vi bidrar med den kunnskapen vi har inn i tjenestene nå. Jeg har selv meldt meg til tjeneste og skal fra denne uken dele tiden min mellom å jobbe i SDSN og å ta vakter på sykehuset i Vestfold” sier nestleder Karoline. 

USN har foreløpig sagt følgende til alle HS-studenter:  

Studentene fristilles i første omgang frem til 26. mars, for å kunne bidra inn i aktuell beredskap i helse- og omsorgssektoren lokalt. Kommuner og helseforetak beslutter hvorvidt det er behov for USNs studenter til beredskapsarbeid. 

Alt beredskapsarbeid, uavhengig om det gjelder for utdanning- eller helsesektoren, er per i dag frivillig for studentene. 

Fakultetet har sendt ut liste til alle studenter på sykepleie, vernepleie og radiografi der de som ønsker kan sette seg tilgjengelig for institusjoner som trenger bistand. Det ligger også lister ute tilgjengelig på flere av kommunenes nettsider. Det kan også være lurt å ta kontakt med tidligere praksissteder for å høre om de kan trenge noe bistand.  

Regjeringen oppfordrer også studentene til å bidra: 

– Vi har bestemt oss for å endre stipendreglene for helsestudenter som bidrar i helsevesenet for å avhjelpe under korona-krisen. Omleggingen gjør at studentene får beholde stipendet, selv om de tjener for mye, sier høyere utdanningsminister Henrik Asheim.

– I dag er det et tak i Lånekassen for hvor mye du kan tjene før stipendandelen reduseres. Vi kan komme til å måtte be studenter i helsefagene om å avlaste og bidra i helsevesenet. I en sånn situasjon ønsker vi ikke at de studentene det gjelder skal tape økonomisk på det. Vi jobber derfor med et opplegg der støtte fra Lånekassen ikke blir avkortet med arbeidsinntekten som studenter får fra innsats i forbindelse med virusutbruddet, sier Henrik Asheim videre.

Samtidig som studenter nå oppfordres til å bli med på den frivillige dugnaden, anses helsefagstudenter som helsepersonell og kan etter helsepersonelloven beordres og innrulleres som reservepersonell i helsetjenestene. USN er bedt om å utarbeide en oversikt for Helsedirektoratet over sisteårsstudenter innen helsefag og ansatte med klinisk helsefaglig kompetanse som kan fungere som reservepersonell hvor beordringsparagrafen tas i bruk. USN arbeider også med å få nødvendig handlingsrom fra nasjonale myndigheter slik at det kan være mulig å legge til rette for at bedredskapstjeneste kan gi uttelling som praksisopplæring.