• Aktuelt»
  • Bekymret for studenthelsa

Bekymret for studenthelsa

SHoT-undersøkelsen er klar FOTO

Resultatene av Studentenes Helse- og Trivselsundersøkelse (SHoT) er klare. Tallene er nedslående. Studentdemokratiet er bekymret for studentenes helse.


Landets studenter melder om stor grad av fysiske og psykiske plager i ny landsdekkende undersøkelse. Universitetet i Sørøst-Norge er intet unntak, og ligger under landsgjennomsnittet på en rekke punkter.

I Studentenes Helse og Trivselsundersøkelse (SHoT) opplyser 1 av 3 studenter at de sliter med alvorlige eller svært alvorlige psykiske plager. Samtidig melder nærmere 1 av 5 studenter at de sliter med høye eller svært høye fysiske symptomer. Omfanget av selvskading og selvmordstanker er også urovekkende høyt. Her viser tallene at 1 av 5 studenter har skadet seg selv med vilje, og like mange som seriøst har vurdert å ta sitt eget liv, på landsbasis.

Funnene i SHoT-undersøkelsen skaper stor bekymring. Umiddelbart etter lansering av resultatene av undersøkelsen deltok arbeidsutvalget i møter med rektor og Studentsamskipnaden. Samtlige var enige om alvorlighetsgraden av funnene som avdekkes i rapporten, og at arbeidet med å snu trendene har høy prioritet. Saken vil bli lagt frem for Studentparlamentet ved førstkommende parlamentsmøte.

Det blir viktig å analysere tallene fra undersøkelsen fremover for å kunne identifisere utfordringene og få et godt grunnlag for videre arbeid. Vi må ta innover oss at dette er et langsiktig arbeid. Mens dette arbeidet pågår er det likevel essensielt å anerkjenne hvor alvorlig tilstanden er akkurat nå, og å innføre tiltak for å ivareta studentene som nå befinner seg i en vond og sårbar situasjon.

Studentdemokratiet i Sørøst-Norge stiller høye forventninger til at Universitetet, Samskipnaden og Universitetets verts- og fylkeskommuner nå tar umiddelbar affære. Vi krever at arbeidet med studentenes helse og trivsel må justeres opp med øyeblikkelig virkning, og følges tett opp i tiden som kommer.

 

Du finner hele rapporten på studenthelse.no