Abdirahman Ali

Abdirahman Ali
Abdirahman Ali

Hvorfor ønsker du å stille til valg?

jeg ønske å stille til valg, fordi jeg bryr meg. fordi nå er det på tide å slutte å snakke om studentrådet og mene så mye, men heller ta ansvar og gjøre forskjellen selv. Målet mitt i dette demokratiet er å skape god studietid, meningsfylt arbeid og spennende studentmiljø gjennom å styrke samarbeidet mellom studenter og ledelsene. jeg interesserer meg og vil være med i student demokratiet, for at jeg hver og en av dere skal bli hørt og i tillegg får rettigheten hver enkelt student har rett til. jeg vil bygge opp båndet man har for USN enda bedre, for at alle skal kunne føle seg at dette er lærerikt, sosialt og trivelig sted å være.

Fortell hvorfor du egner deg i dette vervet:

Jeg mener man har gjort mye riktig med studentrådet på USN, men jeg ønsker nok å skape mer en identitet i studentrådet, i tillegg til å bygge student-identitet på USN også. Parlamentet må bli enda mer tydelige for den enkelte student på USN.

Engelsk tekst:

I want to make elections because I care. because now it's time to stop talking about the student council and think so much, but rather take responsibility and make the difference yourself. My goal in this democracy is to create good study time, meaningful work and exciting student environment by strengthening the cooperation between students and the management. I am interested and want to be part of the student democracy, so that I get to hear each and every one of you and in addition get the right every student has the right to. I want to build the bond one has for USN even better, so that everyone can feel that this is educational, social and enjoyable place to be.

Campus og fakultet: Kongsberg, TNM

Studie: Dataingeniør

E-post: abdirahman9_5@hotmail.com