• Aktuelt»
  • Savner mer arbeidslivsrelevans

Savner mer arbeidslivsrelevans

Fungerende studentleder André Fritzøe FOTO
Fungerende studentleder André Fritzøe

Resultatene fra høstens Studiebarometer-undersøkelse er klare. Fungerende studentleder André Fritzøe er ikke imponert over resultatene.

Studiebarometeret gjennomføres årlig av NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen) blant alle studenter på andre (BA) og femte (MA) studieår. Undersøkelsen tar for seg temaer som medvirkning, organisering, undervisnings- og arbeidsformer, arbeidslivsrelevans og læringsutbytte.

Fungerende studentleder André Fritzøe er skuffet over at USN jamnt over scorer noe under landsgjennomsnitt på de fleste hovedområdene i undersøkelsen. Det har vært størst nedgang på områdene tilbakemelding og veiledning, vurderingsformer, evne til å engasjere og undervisning. Når André skal prioritere noen områder USN nå bør ta tak i trekker han frem tilknytning til arbeidslivet, studiekvalitet, samt faglig og sosialt læringsmiljø.

Arbeidslivsrelevans

Fungerende studentleder André mener det ikke er godt nok at USN ligger på nasjonalt gjennomsnitt når det gjelder tilknytning til arbeidslivet. Når en av hovedstrategiene til USN er å være tett på arbeidslivet, og dette er en viktig del av markedsføringen i studentrekrutteringen, må studentene oppleve arbeidsrelevans gjennom studiene i sterkere grad enn Studiebarometeret viser.

André mener arbeidslivsrelevans må gjennomsyre hele studieløpet fra første studieår. Eksempler på tiltak kan være foredrag fra eksterne, relevante studieturer, mer prosjektinvolvering med næringslivet og karrieredager. Karriererådgivning må også få et løft. Flere savner et eget sted på campus med rådigvere med bred kompetanse på studieretninger, karriereveiledning og jobbsøking, sier fungerende studentleder.

Studiekvalitet

Fungerende studentleder André opplever at USN tar medvirkning på alvor på et overordnet nivå, men ser samtidig at den enkelte student ikke opplever helt det samme i studieprogrammet sitt. Han tror ny ordning for emneevaluering som rulles ut denne våren vil bidra positivt i dette arbeidet.Tilbakemelding og veiledning er mye diskutert i høyere utdanning for tiden. Studenter ønsker mer og bedre veiledning underveis i arbeidet med oppgaver og innleveringer, og tilbakemelding i forbindelse med eksamen som sier noe om hva man kunne gjort bedre. André ser at det også ved USN er et forbedringspotensiale. Her bør det innføres felles retningslinjer for hva tilbakemelding bør inneholde og hvordan den skal gis.

Ett av områdene scorer bedre på enn landsgjennomsnittet er digital kompetanse. Det er bra, sier André, og håper samtidig at USN tar med seg den kompetansen videre - også når pandemien er over.

Faglig og sosialt læringsmiljø

André sier det er to faktorer som styrer trendene;læringsmiljø og korona. Alle er påvirket av pandemien, men tallene før korona har heller ikke vært gode, så korona kan ikke brukes som unnskyldning.

USN scorer greit på faglig læringsmiljø og infrastruktur, så da må vi se på hvilke andre faktorer som kan spille inn, mener André. I disse dager sendes Studentens Helse- og Trivselsundersøkelse (SHoT) ut til alle studenter. Det er viktig å se denne i sammenheng med resultatene av studiebarometeret, mener fungerende studentleder. Her må både USN og Studentsamskipanden i Sørøst-Norge (SSN) på ballen for å bedre læingsmiljøet. Når planlegging av studiestart nå er i gang, må et godt faglig og sosialt være i hovedfokus.

Studentene har de to siste årene sittet mye hjemme alene grunnet korona med tilhørende restriksjoner. Mange studenter har ikke fått noe særlig nettverk i studiemiljøet. Nå er det viktig at USN setter inn tiltak, sier André. Han vet at fakultetene har satt av midler til faglig sosiale aktiviteter. Han trekker frem faglig ansatte på historie i Vestfold som inviterte sine studenter på quiz i studenthuset. Det var visst kjempepopulært, sier han med et smil. Og nå som flere campuser har fått studenthus må alle bidra til å fylle disse med aktiviteter som konserter, faglige debatter, stand up, quiz og pizzakveld. Det er bra for studentene og det gir bedre resultater for USN på læringsmiljø. 

Videre oppfølging

Fungerende studentleder lover at Studentdemokratiet skal jobbe videre med resultatene av studiebarometeret og pushe på at det settes inn tiltak. I første omgang vil jeg diskutere resultatene og mulige tiltak i komiteen for studentrådsledere, som igjen oppfordres til å ta den samme diskusjonen med sine kulltillitsvalgte, sier han. Målet må jo være å gjøre USN til et enda bedre sted for studentene.