• Aktuelt
  • Hils på arbeidsutvalget for studieåret 2024-25!

Hils på arbeidsutvalget for studieåret 2024-25!

AU24-25

Kjære studenter, håper dere har en god sommer og at eksamen gikk bra!

I mars valgte Studentdemokratiet i Sørøst-Norge (SDSN) et nytt arbeidsutvalg, og nå er vi på plass. Arbeidsutvalget er tre studenter som er frikjøpt på fulltid for å representere alle USNs studenter. Det vil si at vi jobber 100% for dere! Vi skal jobbe med saker som påvirker deres studiehverdag, som blant annet tilrettelegging av eksamen, billigere priser på mat og bolig, og god kvalitet på forelesninger. Vi jobber tett med campusstyrene, som er tillitsvalgte på hvert av USNs ni campus.

Arbeidsutvalget består av studentleder og to nestledere, en politisk nestleder og en organisatorisk nestleder. Vi har vårt kontor i Drammen, men vi kommer også til å være tilstede på andre campus og har tett kontakt med tillitsvalgte på hver campus.

AU24-25

Studentleder for studieåret 2024/25 er Charlotte Nilsen (25) fra campus Drammen. Hun har en bachelor i statsvitenskap og har nylig levert en master i menneskerettigheter og flerkulturalitet. Som studentleder er Charlotte studentenes øverste tillitsvalgt. Hun jobber tett med USN for å fremme studentenes meninger og har tett kontakt med USNs rektor, for eksempel ved å være med i rektors ledermøte hver uke. Charlotte fremmer SDSN sin politikk både regionalt og nasjonalt, og er studentenes ansikt ut i media. Charlotte ønsker at alle studentene ved USN skal ha gode og trygge rammer rundt utdanningen sin og ønsker større inkludering av internasjonale studenter.

AU24-25

Politisk nestleder er Even Høimyr Folmo (28) fra campus Vestfold. Even tar en bachelor i sosiologi. Han jobber for å fremme SDSNs politikk og følger opp USNs styrer, råd og utvalg. Han skal holde seg oppdatert på relevante saker for studentene regionalt og nasjonalt, og representerer studentene i møter med Studentsamskipnaden i Sørøst-Norge (SSN). Han vil også være Charlottes stedfortreder. Even er spesielt opptatt av at alle studenter ved USN skal ha god kvalitet i sin utdanning.

AU24-25

Organisatorisk nestleder er Tuva Oksnes (26) fra campus Drammen. Hun har en bachelor i sosiologi og har nylig levert en master i menneskerettigheter og flerkulturalitet. Tuvas ansvarsområder er rekruttering til SDSN og oppfølging av tillitsvalgte. Hun har også hovedansvar for sosiale medier, kommunikasjon og profilering. Tuva ønsker at studenter skal ha et godt læringsmiljø, og trives på sin campus.

Vi ser frem til å møte dere ved studiestart, og håper dere får ladet opp batteriene til et supert studieår!