• Aktuelt
  • Et studieår for studentstemmen

Et studieår for studentstemmen

Studentleder 23/24 Nora

Studieåret 2023/2024 går mot slutten, det gjør det også for SDSN sitt arbeidsutvalg 2023/24. Vi er veldig fornøyde med året som har vært og føler oss trygge på at vi har klart å løfte det politiske arbeidet i SDSN til et nytt nivå sammen med resten av organisasjonen. Vi vil trekke frem noe av det vi har fått til i år.

Levende campus 

I denne perioden har USN utarbeidet og vedtatt en campusstrategi for den fysiske utviklingen av våre campuser mot 2040. SDSN har vært tett involvert i dette arbeidet og brukt vår stemme for å sikre en tydelig satsing på levende campus og høy tilstedeværelse av både ansatte og studenter.  

For oss har det vært viktig å løfte viktigheten av campusidentitet og studentfølelsen. Vi har løftet frem utfordringer ved sambruk av lokaler med eksterne aktører og tatt til orde for en tydeligere grønn campusprofil med fokus på bærekraft, økologi og artsmangfold. Takket være en bred medvirkningsprosess internt i organisasjonen med gode innspill har vi klart å argumentere godt for hva som er viktig for studentene og det bærer den vedtatte campsstrategien et tydelig preg av. Vi kommer til å fortsette å jobbe for levende campus som skaper tilhørighet, aktivitet og gjør det attraktivt for studenter og møte opp på campus.  

Vertskommunearbeid 

SDSN har i denne perioden hatt et ekstra fokus på å styrke det vertskommunepolitiske arbeidet i organisasjonen. Gjennom resolusjonen “Den gode vertskommunen” som ble vedtatt av Semestermøte 1 har organisasjonen skapt seg en viktig ressurs i arbeidet opp mot vertskommunene fremover. 

Og den har gitt gjennomslag, ved flere campuser skal kommunene utarbeide egen studentmelding. En studentmelding er en strategi kommunene har for hvordan de skal være et attraktivt og godt sted for studenter å bo og studere. Ved campus Vestfold har man jobbet med vertskommunene for å sikre studenter et helsetilbud på campus og i Bø har campusstyret sikret sine medstudenter 5000 kr i tilflyttertilskudd. Fremover ønsker vi å styrke dette arbeidet og sikre enda flere gjennomslag hos vertskommunene.  

Et løft for studentstemmen 

Videre er det viktig å løfte studentstemmen og gjøre SDSN mer synlig og tilgjengelig for alle. Vi har nå fått gjennomslag for eget canvas-rom slik at vi kan nå ut til enda flere studenter. Dette er særlig viktig for å sikre god informasjonsflyt til tillitsvalgte på nett- og samlingsbaserte studier. 

Vi ønsker å styrke studentstemmen fremover, for å gjøre nettopp dette er vi avhengig av at studenter stiller til valg, blir kulltillitsvalgte og ytrer sin mening. Dette har vært et studieår hvor studentstemmen har stått i fokus, takket være tidligere studentrepresentant i USN-styret Synnøve Bjørgum startet vi studieåret med at OLA-ordningen ble en fast ordning. Studentene har i dette studieåret vært med og satt dagsorden, det nytter å engasjere seg og bruke studentstemmen! 

“Vi har i år vist at det er mulig å få til endring, men vi er helt avhengige av gode tillitsvalgte og at studenter bruker disse. Vi håper enda flere studenter ønsker å engasjere seg neste studieår og at de bruker sin studentstemme, det gjør en forandring”, sier avtroppende studentleder Nora Rymoen Houidi.  

Arbeidsutvalget 2023/2024 takker alle kulltillitsvalgte, campusstyremedlemmer og studenter for at de har brukt sin studentstemme i år og kommet med viktige innspill og tilbakemeldinger på hva det er opptatt av, det har vært helt avgjørende for vårt arbeid.  

Vi ønsker det påtroppende arbeidsutvalget lykke til med arbeidet og gleder oss til å se hva SDSN vil oppnå i studieåret 2024/2025.