• Aktuelt»
  • Bli med på landsmøte til NSO våren 2022

Bli med på landsmøte til NSO våren 2022

Arbeidsutvalget ønsker at du skal stille til valg
Arbeidsutvalget oppfordrer alle studenter ved USN til å sende inn en søknad om å delta på landsmøte til NSO

21-24 april. 2022 avholder Norsk studentorganisasjon (NSO) sitt landsmøte. SDSN skal sende en delegasjon bestående av 12 studenter som skal være med å bestemme hva NSO skal kjempe for de neste årene.


Norsk studentorganisasjon (NSO) er den nasjonale interesseorganisasjonen for 30 ulike studentdemokratier ved norske universiteter og høyskoler.

Sammen representerer disse om lag 230 000 studenter.

NSO skal fremme studentenes interesser og rettigheter både nasjonalt og internasjonalt. NSO er en partipolitisk uavhengig organisasjon.

Les mer om NSO

 

Landsmøte

Landsmøtet (LM) er NSOs øverste organ. Dette arrangeres årlig og består av representanter fra alle medlemslagene i NSO.

21-24 april 2022 skal delegatene fra hele Norge bestemme organisasjonens styrende politikk, inkludert handlingsplan, rammebudsjett og hva norske studenter skal mene i ulike saker. Dette inkluderer alt fra studiestøtte og studentboliger til gjennomføring av undervisning og eksamen.

LM velger også nasjonale studenttillitsvalgte til arbeidsutvalget, sentralstyret og de politiske og organisatoriske komiteene. Som USN student er du også valgbar til disse vervene.

 

Vil du reise på landsmøte?

Semestermøte skal velge 12 USN studenter som skal reise på LM NSO, du kan bli en av dem. Dette gjør du ved å stille til valg ved å sende inn kandidatskjema. De studentene som får flest stemmer vil utgjøre USN sin delegasjon.

 

Du bør stille fordi:

  • Det er lærerikt, inspirerende og utrolig gøy.
  • Du får møte studenter fra hele landet.
  • Du får god og viktig erfaring med omfattende saker.

... Men dette må du være bevisst på:

  • Landsmøtehelgen er omfattende med mange timers møte over tre dager.
  • Delegater må forberede seg godt og lese en stor mengde sakspapirer.

 

Vi håper du stiller som SDSN og USN sin delegat på landsmøte!

Frist for å stille: onsdag 20. oktober kl 23:59. 

Om landsmøte:


Semestermøtet velger USN delegasjon 23 - 24. oktober 2021.

Alle USN studenter kan stille.


Landsmøte finner sted torsdag 21. april - søndag 24. april.

 

Det blir også formøter og opplæring for SDSN sin delegasjon.Reise og opphold dekkes.

 

Om NSO:

- Norsk studentorganisasjon (NSO) er en nasjonal interesseorganisasjon for 30 ulike studentdemokrati ved norske universiteter og høyskoler.

- Studentdemokratiene representerer om lag 230 000 studenter.

- NSO har til oppgave å ivareta og fremme studentenes interesser og rettigheter, fremme engasjement for nasjonale og internasjonale utdanningssaker blant studentene samt å representere sine medlemslag.

NSO er partipolitisk uavhengig.

www.student.no